Marstal 2021 Marstal Kirkegård/Cemetery * p329 B24H 42-95144 USAAF * Photos AUG 2021: Anders Straarup * Updated: 25 AUG 2021 

Kranse 24 AUG 2021 * Fra * Graven 23 AUG 2021 * Nathalia og Niels Mortensen * Udsigten
Wreaths 24 AUG 2021 * From * The grave 23 AUG 2021 * Nathalia and Niels Mortensen *  The view

 

Marstal 2021 - 4 Især Nathalia var meget optaget af
Jack E. Wagner's skæbne.

Læs meget mere om begravelsen, kontakt
Marstal-Selinsgrove, og hvordan ægteparret Nathalia og Niels Mortensen passede graven
i årtier.
Præsident Reagan inviterede dem til
en mindedag i Washington i 1984, men de
afslog på grund af deres høje alder - 80 og 84 år
i 1984.

Marstal Kirkegård fortsætter det gode arbejde.

Når man står og læser Wagner's gravsten,
skal man gå til venstre og lidt tættere på vandet
for at finde denne gravsten.

Nathalia in particular was very  occupied with the fate of Jack E. Wagner.

Read much more about the burial, the contact Marstal-Selinsgrove and how the married couple Nathalia and Niels Mortensen tended the grave
for decades.
President Reagan invited them to a memorial day in Washington in 1984, but they declined due to their age - 80 and 84 in 1984.

Marstal Cemetery keeps up the good work.
When you stand reading Wagner's gravestone
you are to walk to the left and a bit closer to the water to find this gravestone.