Keith Willard Rainford fra Canada til Karlslunde             Foto fra "Den canadiske flyver" fra Hans Henrik Bertram Larsen
 
Updated: 17 MAY 2009

Flyveren Keith Willard Rainford blev meldt savnet efter 15. februar 1945.
Menighedsrådet ved
Karlslunde Kirke udgav i 2008 "Den canadiske flyver"
af Hans Henrik Bertram Larsen, som har stillet heftet til rådighed for www.airmen.dk .

To avisklip fra 1945 fortæller om flyverens skæbne set fra Vancouver, Canada:

”Flyver Officer Keith Willard Rainford, søn af hr. og fru. Georg Rainford, 3436 West, Thirty-ninth, er forsvundet under flyaktivitet over Europa den 15. februar 1945. Født i Winnipeg og med afgang fra Lord Byng High School her. Han var medlem af drengespejdertroppene 31. og 25. og af St. Phillip´s Kirke. Han var ansat i Dominion Bank før indkaldelsen til R.C.A.F. i november 1941 og han rejste oversøisk for et år siden. Han var radiotelegrafist samt skytte, og han var på det sekstende bombetogt, da han blev rapporteret savnet. En søster Shirley arbejder for den engelske indkøbskommission i Washington D.C.”

”FO. K.W. Rainford begravet i Danmark. FO. Keith Willard Rainford 22 år, den eneste søn af hr. og fru Rainford, 3436 West, Thirtyninth og blev noteret savnet efter mineudlægningsoperation nær Danmark den 15. februar 1945. Han er nu rapporteret dræbt på denne dato (15. feb.) Hans lig blev samlet op fra havet den 28. maj, og han blev begravet på en kirkegård den 31. maj i Karlslunde, Danmark. Han har været oversøisk tre år, og han har udført 15 bombetogter før den sidste tur. Han var ansat i Dominion Bank ind til militærtjenesten. Hans eneste søster, Shirley, bor nu i Washington D.C.”

Clements Sørensen, præst for den danske kirke i Vancouver 1935-45 skrev i december 1945 om sit besøg i Karlslunde:
"
I præstegården havde man alt parat med billeder og avisreferat fra begravelsen. Det ventede blot på, at man en dag skulle få at vide, hvem den ukendte soldats familie var. Nu er alt sendt over til hans far og mor.
Der lå friske blomster på graven, den dag vi kom. Ringerens kone, som holdt graven så smukt, fortalte, at folk aldrig kom på kirkegården med blomster til deres kæres grave, uden at de også havde en buket med til canadierens grav. Med hans død mistede en flok småbørn i Vancouver en elsket søndagsskolelærer”.

Mange breve blev sendt mellem familien Rainford i Canada og personer i Karlslunde. Fru Carla Pedersen, gift med ringer og graver Karl Pedersen, skrev bl.a. dette:
”Fru Marie Rainford!
Jeg takker dig for julehilsenen. Jeg er meget glad for at høre fra dig. Jeg forstår din store sorg som det er at miste en kær søn i et fremmed land. Men I kan være sikre på, at hans grav vil blive holdt pænt, så længe min mand og jeg passer kirkegården. Jeg har selv mistet en broder i et fremmed land under denne krig. Jeg tror det er i Japan, vi ved det ikke med sikkerhed endnu, han sejlede mellem Japan og Amerika i regelmæssig rute. Han var 30 år, og jeg tænker ofte på ham, når jeg passer din søns grav.

Jeg sender her et papir med et vers, som lå på graven et par dage efter begravelsen. Jeg ved ikke hvem det er fra. Det var regnvejr og det var næsten gennemblødt, men jeg skrev det af, så du kan få det.
(Se teksten i Poems to Keith Willard Rainford)

Jeg sender hermed mange hilsner,
Fru Carla Pedersen, Mindely, Karlslunde, pr. Tåstrup, Danmark.
(Se også om fru Nathalia Mortensen i Marstal, som passede Jack E. Wagner´s grav.)

Keith W. Rainfords forældre George Rainford og Marie Rainford besøgte Karlslunde i 1966, hvor de gik på Karlslunde Kirkegård hver dag.
Urner med aske fra forældrene og Keith W. Rainfords søster Shirley Kathrine Rainford-Bristol blev nedsat her mange år senere. Se deres gravsten.

Lørdag den 18. juli 1998 mødte familien Rainford op til mindegudstjenesten. Det var 3 nevøer til Keith Rainford, deres hustruer og 8 børn. Karlslunde Menighedsråd havde inviteret menigheden samt personer, der havde været med til begravelsen i 1945. Sognepræst Kirsten Senbergs stod for højtideligheden.

Mindegudstjenesten blev refereret i Dagbladet Roskilde således:
"Keith Rainford, der var canadisk flyver i Royal Air Force, omkom under 2. Verdenskrig og drev i maj 1945 i land i Karlslunde, hvor han blev begravet. Hans far, mor og søster ønskede at blive begravet samme sted. Det fandt sted i lørdags,hvor der i den anledning blev holdt en mindehøjtidelighed i Karlslunde Kirke."

Greg H. Bristol, søn af Shirley Kathrine Rainford-Bristol og nevø til Keith Rainford, talte på families vegne ved højtideligheden i kirken, da hans morforældres og mors aske i lørdags blev sat ned i Karlslunde. Sådan stod der i Dagbladet Roskildes referat mandag den 20. juli 1998:

”Da mine bedsteforældre var omkring 80 år i begyndelsen af 1980erne, bad de min mor bringe deres aske til Danmark. Men min mor kunne ikke klare det. Hun bad så mig bringe deres og hendes aske til Danmark, når hun var gået bort”, fortalte Greg H. Bristol.

Greg H. Bristol fortalte ved højtideligheden, som blev gennemført på dansk og engelsk, om sin familie. Om bedstefaderen, der havde danske aner på Møn, og som kæmpede i den canadiske hær under 1. Verdenskrig. Om depressionen i slutningen af 1920erne og om onklens, Keith Rainfords indtræden i den canadiske hær som 20 årig. Han berettede om breve fra Keith Rainford til familien, heriblandt faderen, Georg Sorenson Rainford, der var stolt over sin søns indsats i den canadiske hær. I februar 1945 fik familien at vide at ”onkel Keith var savnet”, og senere kom beskeden om, at han den 31. maj 1945 var blevet begravet i Karlslunde, hvor blandt andet modstandsfolk fra egnen deltog i begravelsen. Blandt de mange deltagere i begravelsen dengang, kort efter befrielsen, var også Carla Pedersen. Den i dag 88 årige Carla Pedersen var gift med kirkens daværende klokker. Karla Pedersen var inviteret til højtideligheden af menighedsrådet.

Med til mindehøjtideligheden var foruden Greg H. Bristol, hans hustru, hans 2 brødre og de tre brødres børn, alle bosat i USA. Der var flere, som var kommet for på den måde at vise en af dem, der døde for de allierede, ære."

I kirken læste sognepræst Kirsten Senbergs stykker fra det nye testamente, og der blev sunget tre salmer, som alle var trykt på engelsk og dansk ligesom bibeluddragene.

Alle gik i samlet flok til flyverens grav, hvor asken fra de tre afdøde familiemedlemmer blev lagt i graven. Der blev bedt fadervor, og som i 1945 blev der også sunget ”Altid frejdig når du går”. Flere fra menigheden kom hen til graven og lagde blomster på den tildækkede grav.

Karlslunde menighedsråd var derefter vært ved en frokost. Her blev der mulighed for, at de lokale Karlslunde borgere kunne fortælle amerikanerne om fundet af flyveren Keith Rainford i 1945 og begravelsen kort tid efter. Det blev alt i alt en dag, hvor de deltagende mærkede historiens vingesus."