Lawrence McMillan                                                                            Updated: 17 MAR 2021

Airman: e777867.htm Surname: McMillan Init: L Rank: F/Lt Service: RCAF Sqdn: 400

P_link: p479.htm Plane: SPI Mk XI Operation: Other Crash_site: Off Langeland

Crash_d: d090545 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Den 9. maj 1945 blev SPI Mk XI skudt ned under en rutineflyvning i Langelandsbæltet, omkring her. F/Lt, Pilot Lawrence McMillan blev dræbt. (FT 85-80-47)

Flight Lieutenant Lawrence McMillan, 23 år, var søn af Frederick og Mary Alice McMillan, Miami, Manitoba, Canada.
Hæderstegn: DFC, Distinguished Flying Cross og Air Medal (U.S.A.).

Hans navn er på Panel 278 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

The Canadian Virtual War Memorial skriver om Flight Lieutenant Lawrence McMillan. Hans kollega F/Lt P. G. Wigle skrev om deres sidste mission.
Mest sandsynligt startede de 2 Spitfires på en skibsrekognosceringstur i danske farvande fra Kastrup Lufthavn (her) nær København, 4 dage efter at tyskerne havde overgivet sig. Det var en foto-flyvetur!

F/Lt P. G. Wigle fortæller, at han ud for Spodsbjerg førte sektionen på 2 fly ned til dækhøjde ud for 4 tyske skibe med nazi-flag, der var på vej sydpå. Han førte
sektionen rundt og passerede styrbords side af konvojen stadig i 50 fods højde og omkring 450 m fra skibene. "Kl. 17.00 så jeg bagud og så min Nr. 2 eksplodere i
luften i et stort ildtæppe, og vraget styrtede straks i havet. På samme tid så jeg vandet mellem os blive ramt af nedslag fra maskingevær-ild."
Flight Lieutenant, Pilot Lawrence McMillan blev dræbt øjeblikkeligt.

Til nu har ingen kilder fortalt
AirmenDK hvad der dernæst skete med de tyskere, der var indblandet. Dette var 4 dage efter at krigen sluttede i Danmark!
Se Supermarine Spitfire - Wikipedia. 2 danske Spitfire-piloter fra RAF er begravet i Danmark. Se Jørgen Thalbitzer og Niels Juul Rysensteen Buchwald.

On 9 May 1945 SPI Mk XI was shot down on a routine flight in the Langelandsbælt, about here.
Flight Lieutenant, Pilot Lawrence McMillan was killed. (Source: FT 85-80-47)

Flight Lieutenant Lawrence McMillan, 23, was the son of Frederick and Mary Alice McMillan, of Miami, Manitoba, Canada.
Awards: DFC, the Distinguished Flying Cross and Air Medal (U.S.A.).
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 278, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

The Canadian Virtual War Memorial has this about Flight Lieutenant Lawrence McMillan. His mate F/Lt P. G. Wigle wrote a Letter about their last mission.
Most likely the 2 Spitfires on a shipping reconnaisance of Danish waters started from Kastrup Airport (here) near Copenhagen 4 days after the German surrender.
It was a photo reconnaissance flight!

F/Lt P. G. Wigle writes that off Spodsbjerg he led the section of 2 planes down to deck level of 4 German ships heading south with nazi flag flying. He led the section around and passed the starboard side of the convoy still at 50 feet and approximately 4-500 yards from the ships. "At 17.00 hours I looked behind to observe my
No. 2 explode in mid-air in a large sheet of flame and the wreckage immediately plunged into the sea. At the same time I observed machine gun strikes on the water between us."
Flight Lieutenant, Pilot Lawrence McMillan was killed instantly.

So far no sources have told
AirmenDK what happened next to the Germans involved. This was 4 days after the end of the war in Denmark!

Vintage Wings of Canada has the story of Manitoba Ghost Lakes with details about McMillan Lake named after Flying Officer Lawrence McMillan.
The story of how he was killed is told with a number of details. "In any event, it is clear that McMillan was murdered as, at this time, the Germans had surrendered."

This Supermarine Spitfire was from No. 400 Squadron.
 2 Danish Spitfire-pilots of the RAF are buried in Denmark. See J. Thalbitzer and N.J.R. Buchwald.