Norman Pearce      Photo: Ib Walbum      Updated: 10 OCT 2021
                                                                           
Airman:
 a071001.htm Surname: Pearce Init: N Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 102

P_link: p304.htm Plane: HAL HX151 Operation: Minelaying Crash_site: Sea E of Omø

Crash_d: d230444 Buried_d: b220644 C_link: c071.htm At_Next: Omø

"114 RAF bombefly foretog denne nat mineringer i Østersøen, og 4 Halifaxes og 1 Stirling gik tabt. HX151 blev skudt ned øst for Omø." (FT 88-40-26) Omkring her. Hele besætningen omkom.
HAL HX151 blev skudt ned kl. 23.42. Kilde: MACR. 

Sgt Norman Pearce drev i land den 20. juni 1944 på Omø her, hvor han blev fundet af 2 legende børn. Danskere tog liget til kapellet og gravede en grav, men Værnemagten gennemførte begravelsen uden nogen kirkelig handling. Liget blev bare kastet i graven. Øboerne rejste en gravsten med en fin
inskription og holdt efter krigen en mindehøjtidelighed med faner fra foreninger på Omø og inviterede gæster. (Kilde: Omø og den engelske flyver, ø-arkivet Omø) Se fotos.

Sergeant (Flight Engineer) Norman Pearce, 19 år, var søn af George Cliffe Pearce og Ada Pearce, Newcastle, Staffordshire, United Kingdom. (Kilde: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Ph 2, P 224.

Fra HAL HX151 er 1 flyver begravet på Omø, 3 i Svinø og 3 har ingen kendt grav.

Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.
 
Minelægningsområder * Magnet-mine * Miner 1939-40 * Miner 1940 * Miner 1939-45 * 
Tyske troppetransportskibe * RAF luftangreb og miner7 flyvere.

"114 RAF bombers that night carried out minelaying operations in the Baltic Sea, and 4 Halifaxes
and 1 Stirling were lost. HX151 was shot down east of Omø."
(FT 88-40-26) About here.
All of the crew perished.  HAL HX151 was shot down at 23.42 hrs. Source: MACR.

On  20 June, 1944 Sgt Norman Pearce drifted ashore on Omø here, where he was found by 2 playing
children. Danes took the body to the chapel of rest and dug a grave, but the German Wehrmacht
carried out the burial without any ceremonies. The body was just thrown into the grave. Residents of
the island erected a gravestone with a fine inscription. After the war a memorial service was held with
flags from clubs on Omø and invited guests. (Source: Booklet from the archives on Omø) See photos.

Sergeant (Flight Engineer) Norman Pearce, 19, was the son of George Cliffe Pearce and Ada Pearce,
of Newcastle, Staffordshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
He
is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Ph 2, P 224.

Halifax II HX151 took off on 23 APR 1944 from RAF Pocklington at 21.10 hrs. (Source: Aircrew Remembered has this.)
See Pocklington History * Wikipedia: No. 102 Squadron.
Halifax  Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
Minelaying areas * Magnetic mine * Mines 1939-40 * Mines 1940 * Mines 1939-45 * German troop carriers * RAF air attacks and mines.
7 airmen.