W. White                                               Updated: 03 DEC 2021

Airman: a019012.htm Surname: White Init: W Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 608

P_link: p050.htm Plane: HUD AM523 Operation: Patrol Crash_site: Fårtoft near Thisted

Crash_d: d201041 Buried_d: b241041 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, gr. 12

 “Ved middagstid den 20. oktober  1941 startede 5 to-motorede Hudson fly fra basen i England med Danmark som mål. 3 af disse fly angreb den tyske vandflyvebase ved Thisted. Et af de angribende fly,
Hudson AM 523, blev sidst set fra de 2 andre fly, da det fløj lavt mellem bygningerne på vandflyvebasen.
Kort efter så man fra et af flyene et stærkt lys på et sted, hvor der ikke havde været et sådant tidligere.
AM 523 var styrtet ned ved Fårtoft, lige øst for Thisted.
"(FAF)  Se Google Map p050 Hudson AM523.

"3 flyvere blev dræbt på stedet, mens en hårdtsåret døde kort efter nedstyrtningen. De 4 flyvere blev begravet den 24. oktober 1941. Ved Fårtoft (her) har beboerne rejst en mindesten for de dræbte flyvere.” (FAF)
Kilde: p050MACR. Se Morbror faldt ved Fårtoft - af Villy Dall i Thisted Dagblad 23. juni 2012 ved besøg af niecer fra England og Han var i roemarken, da et fly faldt ned - af Villy Dall i Thisted Dagblad 18. oktober 2016 ved 75-årsdag for flystyrtet, begge fra Lars Kanstrup.

Se også Fotos af Bill og Phyl White * Kvinder.

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) W. White, 26 år, var søn af Robert og Mary White, gift med
Phyllis White, Enfield, Middlesex, United Kingdom. (Kilde: CWGC) 4 flyvere.

"At noon on 20 October 1941 5 twin-engined Hudson planes started from the base in England targeting Denmark. 3 of these planes attacked the German base for seaplanes at Thisted. One of the attacking
planes, Hudson AM 523, was last seen from the 2 other planes, as it was flying low between the buildings
on the base. Shortly after they saw from one of the planes a strong light in a place, where there had been
no such light before. AM 523 had crashed at Fårtoft, just east of Thisted.

3 airmen were killed on the spot, while one who was badly injured died soon after the crash. The 4 airmen were buried on 24 October, 1941.
The residents of Faartoft have erected a memorial stone to the deceased airmen (
here at Fårtoftvej 222,
7700 Thisted)." (FAF) Source: p050MACR. See Morbror faldt ved Fårtoft = "Uncle fell at Faartoft" by
Villy Dall in Thisted Dagblad 23 June 2012 when nieces from England visited Thy and Han var i roemarken =
"He was in the field when a plane fell down" by Villy Dall in Thisted Dagblad 18 October 2016, 75 years after,
both files from Lars Kanstrup.
See Google Map p050 Hudson AM523.

See also Photos of Bill and Phyl White and Women.

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) W. White, 26, was the son of Robert and Mary White,
and the husband of Phyllis White, of Enfield, Middlesex, United Kingdom. (Source: CWGC)

See No. 608 Squadron RAF. This Hudson took off from RAF Thornaby. 4 airmen.