Stephen Alfred Symons - telegram          Photo from Stephen Symons                              Updated:  09 SEP 2012

Sergent
Stephen Alfred Symons
var pilot på
Hudson AM523.

Vic gjorde tjeneste i brandvæsenet
i begyndelsen af krigen, men han
meldte sig straks til RAF, da hans
bror blev dræbt.

Avisartiklen fortæller at han nu officielt
er blevet erklæret død. Mindeord.

Se S.A. Symons * G.E.V. Symons  Familie * Telegram * Om Vic
Vic's logbog marts 1945
Vic hjemsendt 1946

Sergeant
Stephen Alfred Symons
was the Pilot of
Hudson AM523.

Vic served in the Fire Service at the beginning of the war but immediately joined up with RAF after his brother
was killed.

See S.A. Symons *G.E.V. Symons
Family * Telegram * About Vic
Vic's log book March 1945
Vic discharged 1946