Niels Plascke  -  Kalundborg                                                                   Updated:  14 APR 2016 

 

Avisudklip - pdf-filer fra Niels Plascke.
21. februar 2015: Han graver de dødes historier frem i lyset - om Niels Plaschke.
28. april 2015: De faldne bør stadig hædres - NP opfordrer til mindehøjtidelighed.
4. maj 2015: Faldne søfolk hædres - om højtideligheden samme aften.
5. maj 2015: En mindestund for krigsfaldne - om højtideligheden i aftes.

Fotos fra Niels Plascke fra Kalundborg Kirkegård:
Alfred Henry Smith 23. juli 1942 - begravelse
Grave 1942
Grave 1944
Konsul Christian Valentin
Allierede lægger kranse
Afsløring af monumentet, 1
Afsløring af monumentet, 2

Dokumenter fra Niels Plaschke som pdf-filer:
Kirkeministeriets vilkår for flytning af lig på initiativ af Konsul Christian Valentin.
Gravplan med de 6 graves placering efter ligflytningen.
Gravregistrering med detaljer om de 6 flyvere.
RAF-gravstedet - detaljer om flyvere, fly og bombetogter.
Graver Andersen vendt hjem fra England må være i 1947 med lørdag d. 24. maj.
Englænder-Graven på Kalundborg Kirkegaard - artikel fra 9. maj 1949.

Press cuttings - pdf-files in Danish from Niels Plascke.
21 February 2015: Uncovering stories of the dead here - about Niels Plaschke.
28 April 2015: NP calls for a memorial ceremony on 4 May - the liberation of DK.
4 May 2015: Fallen seamen honoured - about the ceremony in the evening.
5 May 2015: The fallen in the war remembered - about the ceremony yesterday.

Photos from Niels Plascke from Kalundborg Cemetery.
Alfred Henry Smith 23 July 1942 - burial
Graves 1942
Graves 1944
Consul Christian Valentin
Wreaths from Allied
The monument unveiled, 1
The monument unveiled, 2

Documents from Niels Plaschke as pdf-files (see links to editions in Danish):
The Ministry of Ecclesiastical Affairs state terms for moving bodies.
Plan of the graves after 4 bodies had been moved.
Registration of graves with details about the 6 airmen.
The RAF-plot with details about airmen, planes and bombing raids.
Gravedigger Andersen returned from England 1947.
The English war graves in Kalundborg Cemetery
+ Dane Cares for Ashton Man's Grave - articles from May 1949.