Isaac N. Sanford Jr.                                                                                 Updated: 01 FEB 2019                   

Airman:
 u014287.htm Surname: Sanford Jr. Init: I N Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 360

P_link: p355.htm Plane: B17 43-37629 Operation: Attack DK Crash_site: At Sædden, Esbjerg

Crash_d: d270844 Buried_d: b310844 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg

27 AUG 1944 styrtede B17 43-37629 ned ved Sædden ved Esbjerg, omkring her. (Kilde: Kortet Flystyrt ved Esbjerg af Torben Thorsen og Morten S. Jensen)
Luftalarmer i Esbjerg. Google Map Esbjerg 27 AUG 1944.

"Den 27. august 1944 udsendtes 1200 amerikanske bombefly mod Berlin, men på grund af ugunstige vejrforhold over Nordtyskland angreb en del af de udsendte
fly andre mål på Kontinentet. Et af disse mål var Esbjerg flyveplads, hvor ca. 60 B-17 fly nedkastede mere end 200 bomber, hvilket gjorde flyvepladsen ubrugelig i
resten af krigen." (FAF) Den gamle Esbjerg flyveplads lå i området omkring dette punkt. Nu er det en del af byen Esbjerg. (Kilde: Søren Diers) Se også Farlige jagere.
"Et af de angribende B-17 fly blev ramt af det tyske flak og nedstyrtede uden for Esbjerg på tysk militært område kl. ca. 15.12. Hele besætningen blev dræbt." (FAF)

Mission Report Nr. 233 siger at flyet brækkede i to dele og faldt ned. Ingen faldskærme blev set! Ingen danske rapporter taler om overlevende! FAF, registret fra
Fovrfeld Gravlund i Esbjerg, AOD, Mission Report Nr. 233 og ABMC har modstridende oplysninger om flyverne fra
B17 43-37629. Nogle blev identificeret og begravet
i Esbjerg, andre fra samme angreb og måske også fra dette fly blev begravet i Esbjerg som uidentificerede og nogle flyvere blev aldrig fundet!

2nd Lt (Navigator) Isaac N. Sanford Jr. blev begravet i Esbjerg den 31. august 1944 ifølge optegnelser i Fovrfeld Gravlund.
Han
blev som alle andre amerikanske flyvere begravet i Esbjerg taget hjem den 30. april 1948. (Kilde: FAF)
Hans navn
findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England. Han kom i tjenesten fra Alabama. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart.
(Kilde: ABMC)

Mistet under denne mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Kilde: AOD)
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 9 flyvere.

On 27 AUG 1944 B17 43-37629 crashed at Sædden near Esbjerg, about here. (Source: The map Air Crashes at Esbjerg by Torben Thorsen and Morten S. Jensen)
Air-raid warnings in Esbjerg. Google Map Esbjerg 27 AUG 1944.

"On 27 August 1944 1200 American bombers were to target Berlin, but due to unfavourable weather conditions over North Germany some of the dispatched planes attacked other targets on the Continent. One of these targets was Esbjerg Airfield where about 60 B-17s dropped more than 200 bombs which made the airfield useless for the rest of the war." (FAF) The old Esbjerg Airfield was in the area around this point. Now it is a part of the town of Esbjerg. (Source: Søren Diers)
"One of the attacked B-17s was hit by German flak and crashed into a German military area outside Esbjerg at about 15.12 hours. All of the crew perished."

Mission Report No. 233 says that the plane broke in half and fell away. No parachutes were seen! No Danish reports mention survivors! FAF, the register from the cemetery Fovrfeld Gravlund in Esbjerg, AOD, Mission Report No. 233 and ABMC have conflicting information about the airmen from B17 43-37629. Some of them
were identified and buried in Esbjerg, others from the same attack and maybe also from this plane were buried in Esbjerg as unidentified and some airmen were
never found!

2nd Lt (Navigator) Isaac N. Sanford Jr. was buried in Esbjerg on 31 August 1944 according to the records of the cemetery.
Like all other American airmen buried in Esbjerg he was taken home on 30 April 1948. (Source: FAF)
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
He entered the Service from Alabama.
Awards: Air Medal with 2 Oak Leaf Clusters, Purple Heart. (ABMC)

Lost on this mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Source: AOD)
This B-17 belonged to 360 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107.
See 303rd Bomb Group Heavy with the Mission Report No. 233 of Aug 27, 1944 about this crew. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17.
9 airmen.