Thomas D. Roberts                                                                                Updated:  13 JAN 2015

Airman:
 u014284.htm Surname: Roberts Init: T D Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p294.htm Plane: B17 42-30433 Operation: Bomb G Crash_site: E of Flensburg, G

Crash_d: d110444 Buried_d: b200245 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg

Den 11. april 1944 styrtede B17 42-30433 ned på hjemvejen fra et bombetogt til Arnimswalde.

"Den 11. april 1944 passerede to afdelinger amerikanske bombefly Danmark, i alt 657 fly, foruden eskortejagere.
USAAF's tab denne dag blev på 52 bombere og 12 jagere." (FAF) 6 B-17 bombefly fra dette angreb er med i www.airmen.dk !

Besætningen sprang ud med faldskærm, inden B17 42-30433 styrtede ned ved Stoltebüll, der er her. 4 flyvere overlevede. (Kilde: AOD)

Sergeant Thomas D. Roberts var Ball Turret Gunner på B17 42-30433. Han blev fundet den 12. februar 1945 og begravet i Esbjerg den 20. februar 1945. (Kilde: AOD)
Den 30. april 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Esbjerg flyttet til
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.

1 flyver fra B17 42-30433 blev begravet i Esbjerg og 1 i Tyskland. 4 flyvere har ingen kendt grav. 4 blev krigsfanger og de blev ført til Tyske krigsfangelejre.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere. 

On 11 April 1944 B17 42-30433 crashed on the return flight from a bombing raid on Arnimswalde.

"On 11 April 1944 two formations of American bombers flew over Denmark with a total of 657 bombers and a number of escorting fighters.
That day the USAAF lost 52 bombers and 12 fighters." (FAF) 6 B-17s from this attack are included in www.airmen.dk !

The crew bailed out before B17 42-30433 crashed near Stoltebüll, which is here. 4 airmen survived. (Source: AOD)

Sergeant Thomas D. Roberts was the Ball Turret Gunner of B17 42-30433. He was found on 12 February 1945 and buried in Esbjerg on 20 February 1945.
On 30 April 1948 he and other American airmen buried in Esbjerg were disinterred and taken to
Ardennes American Cemetery. (Source: FAF) See the map
USAAF - American airmen buried in Denmark.
His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

1 airman from B17 42-30433 was buried in Esbjerg and 1 in Germany. 4 airmen have no known grave. 4 were captured and taken to German POW-Camps.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham-RAF Bury St Edmunds-USAAF Station 468.  10 airmen.