Roy Y. Padgett          Photo: AS 25 MAY 2015   Updated: 17 AUG 2015                   1948 -           Ardennes, BELGIUM  

Airman: u014279.htm Surname: Padgett Init: R Y Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 367

P_link: p202.htm Plane: B17 42-3084 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d290743 Buried_d: b130943 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg

Den 29. juli 1943 om formiddagen blev B17 42-3084 ramt af en tysk jager efter at have passeret målområdet Kiel (som er her).
MACR om hele operationen fra 1st Wing: "207,9 tons bomber kastet over skibsværfterne og
767.000 propagandablade kastet ud."

2nd Lt R. Y. Padgett blev fundet drevet ind på Dyngby strand (omkring her) den 6. september 1943. Han blev begravet i Esbjerg den 13. september 1943.

Den 30. april 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Esbjerg flyttet til
 
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Han kom i tjeneste fra Georgia. Begravet i Ardennes American Cemetery
Row 39 Grave 27. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

2nd Lieutenant Roy Y. Padgett var Co-Pilot på
B17 42-3084. (Kilde: AOD)

1 flyver fra B17 42-3084 blev begravet i Esbjerg, Danmark, 1 i Belgien, 1 i USA og
6 har ingen kendt grav (5 NET - 1 CAM). 1 flyver blev ført til Tyske krigsfangelejre.

Se Tegning af besætningen på en B-17*
Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

On 29 July 1943 before noon B17 42-3084 was hit by a German fighter after it had been over
the target area of Kiel (which is here).

MACR about all of the operation of 1st Wing: "207.9 tons of bombs dropped over the shipyards
and 767.000 propaganda leaflets unloaded."

2nd Lt R. Y. Padgett was found drifted ashore on Dyngby beach (about here) on 6 September 1943. He was buried in Esbjerg on 13 September 1943.

On 30 April 1948 he and other American airmen from Esbjerg were taken to Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF)
He en
tered the Service from Georgia. Buried at Ardennes American Cemetery Plot B Row 39 Grave 27. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

2nd Lieutenant Roy Y. Padgett was the Co-Pilot of B17 42-3084. (Source: AOD)

1 airman from B17 42-3084 was buried in Denmark, 1 in Belgium, 1 in the USA, and 6 have no known grave (5 NET - 1 CAM). 1 was taken to German POW-Camps.
See Drawing of the crew of a B-17 *
Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This
B-17 was from 367 BS, 306 BG, 40 CBW, 1 BD, 8 AF of the USAAF. It took off from RAF Thurleigh - USAAF Station 111 * USAAF Thurleigh Airfield.
See Eighth Air Force Historical Society - 306th Bomb Group * 306th Bomb Group Historical Association * The 306th Bombardment Group Museum. 10 airmen.