Lancaster I LM268 - Ørslev Kohave                                           Updated: 12 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a111001.htm Biggar J M F/Sgt RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 b240944 c111.htm Ørslev
a096049.htm Boyd WJV F/Sgt RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 b130944 c096.htm Svinø
v999016.htm Fowler C R Sgt RAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 v999 v999.htm EVD to S
a096050.htm Giles JPA F/Sgt RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 b130944 c096.htm Svinø
a096051.htm Gudgeon J B P/O RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 b130944 c096.htm Svinø
a111002.htm Hadley W O F/O RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 b240944 c111.htm Ørslev
o888136.htm Wilcox DJR F/O RNZAF 75 p372.htm LAN LM268 Minelaying Ørslev Kohave d120944 o888 o888.htm POW


"Medens 240 RAF bombefly fløj til Darmstadt, fløj 76 Halifaxes og Lancasters til Kattegat og den vestlige del af Østersøen. Tre af mineflyene blev skudt ned af
tyske natjagere." (FT 88-41-34) Se også Google Map planesRNZAF.

"Under en mineudlægningsoperation blev et "Lancaster" fly natten til den 12. september 1944 skudt i brand. Flyet kom lidt over midnat ind over Sydsjælland, hvor det styrtede ned i en ejendom i Ørslev Kohave. (Her, Kohavevej 69, 4760 Vordingborg.) Herved omkom ejeren parcellist Pommergaard, hans kone og tre voksne børn.
Af de 7 ombordværende flyvere omkom de 5.

Under oprydningen på nedstyrtningsstedet fandt man de forkullede rester af J.M. Biggar og W.O. Hadley. Tyskerne gav den stedlige graver besked om at grave en grav, hvori de 2 lig så blev lagt. Sognepræst P. Høyer-Christensen foretog efter gudstjenesten den 24. september 1944 jordpåkastelse ved en højtidelighed ude ved graven.

3 besætningsmedlemmer blev dagen efter nedstyrtningen begravet på Svinø kirkegård." (FAF) p372MACR har mere.

"Air Bomber F/Sgt David John Robert Wilcox blev hårdt kvæstet bragt til sygehuset i Vordingborg, hvor tyskerne senere hentede ham. Det lykkedes Flight Engineer
Sgt Colin Richard Fowler at holde sig skjult i bl.a. tårnet til Ørslev Kirke. Venligtsindede danskere hjalp ham dog hurtigt videre til Sverige, og den 28. september var
han allerede tilbage i England."
(FT 88-41-34) Se mere i Colin Richard Fowler i tårnet?

Fra LAN LM268 blev 3 flyvere begravet på Svinø og 2 i Ørslev. 1 flyver blev krigsfange og 1 nåede Sverige. Se Lancaster fotos og
Minelægningsområder. 7 flyvere.

"While 240 RAF bombers flew to Darmstadt, 76 Halifaxes and Lancasters flew to Kattegat and the western part of the Baltic Sea. Three of the minelaying planes
were shot down by German night fighters."
(FT 88-41-34) See also Google Map planesRNZAF.

During a minelaying operation a Lancaster was hit and caught fire on the night before 12 September, 1944. The plane came in over south Zealand a little after
midnight, where it crashed into a small farm in Ørslev Kohave. (
Here, Kohavevej 69, 4760 Vordingborg) The owner Carl Pommergaard, his wife and their three adult
children perished. Of the 7 airmen aboard 5 perished.

During the clear-up at the crash site the charred remains of J.M. Biggar and W.O. Hadley were found. The Germans ordered the local gravedigger to dig a grave, in
which the 2 bodies then were laid. After the service on 24 September 1944 vicar P. Høyer-Christensen sprinkled earth on the grave in a ceremony in the churchyard. (Source: FAF)

3 members of the crew were buried in Svinø Churchyard the day after the crash. (Source: FAF)

Severely injured, Air Bomber F/Sgt David John Robert Wilcox was taken to the hospital in Vordingborg, where the Germans later fetched him.
Flight Engineer Sgt Colin Richard Fowler managed to hide in the tower of Ørslev Church and other places. Friendly Danes very soon helped him on to Sweden,
and he was back in England as early as 28 September. (Source:
FT 88-41-34) Søren Lottrup, 2 years and 9 months at the air crash, remembers how his parents
helped Colin Fowler. Søren Lottrup visited him in England a few years before he died in 2013.

3 airmen from LAN LM268 were buried in Svinø and 2 in Ørslev. 1 airman became a POW and 1 reached Sweden.
See No. 75 Squadron RNZAF. See Lancaster Photos and Minelaying areas.  p372MACR har mere.
75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from September 1944, find entry of 11/12.9.44,
and see that this plane with Captain Hadley failed to return. 
Lancaster I LM268 AA-D took off from RAF Mepal at 19:35 on 11 SEP 1944. (Source: Aircrew Remembered has this+Archive Report.)  7 airmen.