B 17G 42-31619 - Sosegård, Bornholm - Routes                                         Updated:  12 FEB 2009

B17 42-31619 nødlandede her. (Kilde: Erik Dyreborg) Alle 10 flyvere gik samlet mod nordøst, hvor de ved gården, hvor mindetavlen blev sat op i 2004, af Hans Christian Westh fik at vide, at de ikke var landet i Sverige, men i en del af det tyskbesatte Danmark! Gruppen fortsatte samlet til skovområdet Almindingen. Fra omkring her søgte de parvis videre. Se mere i den samlede beretning ved flyet B17 42-31619.

Mere baseret på Erik Dyreborg: Flugten fra Bornholm 1944 (133 sider efter et stort arbejde):

Navigator, 2nd Lt Seymour Ringle og Bombardier, 2nd Lt James Stevenson sejlede fra Gudhjem her med "Carl" (se detaljer om transporten) til Falsterbokanalen  her.
Left Waist Gunner, Sgt Orlando Yemma og Radio Operator, S/Sgt William Nunn fik af ejeren af en robåd ved Tejn omkring her udpeget et fyrtårn i det fjerne! De nåede Brantevik (her).
Top Turret Gunner, S/Sgt Richard O´Bannon og Tail Gunner, Sgt Jack Culliton roede fra Sandvig (her) i en forkert kurs, blev samlet op af et finsk skib og sat i land i Trelleborg (her).

Right Waist Gunner Sgt Marvin Carraway,  Ball Turret Gunner Sgt Gunner Heath Liddle, Co-Pilot 2nd Lt Horace Shelton og Pilot 2nd Lt John Whiteman boede kort tid hos Ernst Petersen, Vestergade 55, 3790 Hasle (her). De blev hjulpet til havnen i Teglkås (her). Herfra sejlede 14 mennesker den 1. juni 1944 i Ernst Petersens fiskekutter "Svanen" til Simrishamn (her). 4 flyvere, Ernst og Helga Petersen med 3 børn (6 mdr., 5 og 7 år), 2 besætningsmedlemmer (den ene med kæreste) og politibetjentene Ebbe Hasselholt og Erik Hansen. Både Ernst Petersen, hans besætning og politibetjentene havde været indblandet i så mange illegale transporter, at de fandt det klogest at tilbringe resten af krigen i Sverige! John Whiteman besøgte Bornholm igen i 1998!
Se Bornholm 1998 med fotos fra besøget.

B17 42-31619 crash landed here.  (Source: Erik Dyreborg) 

The 10 airmen walked together northeast, where they at the farm where the memorial plaque was unveiled in 2004 by Hans Christian Westh were told that they had not landed in Sweden, but in a part of Denmark occupied by Germans! The group went on together to the forest area Almindingen. From about here they went on in twos. See more in the comprehensive account at the plane B17 42-31619.

More based on Erik Dyreborg: Flugten fra Bornholm 1944 (The story The Escape from Bornholm 1944, included in The Lucky Ones):

Navigator, 2nd Lt Seymour Ringle and Bombardier, 2nd Lt James Stevenson sailed from Gudhjem here with "Carl" - see details to Falsterbokanalen  here.
Left Waist Gunner, Sgt Orlando Yemma and Radio Operator, S/Sgt William Nunn had from the owner of a rowing boat at Tejn about here a remote lighthouse pointed out! They reached Brantevik (here).
Top Turret Gunner, S/Sgt Richard O´Bannon and Tail Gunner, Sgt Jack Culliton rowed from Sandvig (here) in a wrong direction, were picked up by a Finnish ship and set down in Trelleborg (here).
Right Waist Gunner Sgt Marvin Carraway,  Ball Turret Gunner Sgt Gunner Heath Liddle, Co-Pilot 2nd Lt Horace Shelton and Pilot 2nd Lt John Whiteman stayed shortly at Ernst Petersen´s, Vestergade 55, 3790 Hasle (here). They were helped to the harbour in Teglkaas (here). From here 14 people sailed in Ernst Petersen´s cutter "Svanen" (the Swan) on 1 June 1944 to Simrishamn (here). 4 airmen, Ernst and Helga Petersen with 3 children (6 months, 5 and 7 years), 2 crew members (one of them with his fiancée) and the police officers Ebbe Hasselholt and Erik Hansen. Both Ernst Petersen, his crew and the policemen had been involved in so many illegal transports that they felt it wise to spend rest of the war in Sweden! John Whiteman revisited Bornholm in 1998!
See Bornholm 1998 with photos from the visit.