Albert J. Taft                                                                                             Updated:  01 JAN 2012

Airman: o888237.htm Surname: Taft Init: A J Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 786

P_link: p281.htm Plane: B24 42-52569 Operation: Bomb G Crash_site: Saksfjedgård, Loll.

Crash_d: d090444 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

 Mere end 500 amerikanske bombefly var den 9. april 1944 på bombetogt til Polen og Tyskland. Se 8 af de tabte fly:  Google Map 9APR1944.
Den 9. april 1944 kl. 11:15 nødlandede B24 42-52569 ved Saksfjedgård på Lolland, hvor dette
monument blev afsløret her den 5. maj 1946. Se Informationstavle.

"Ved overflyvningen blev formationen angrebet af tyske jagere syd for Fyn. 42-52569 blev ramt, og piloten forsøgte en nødlanding. Formationslederen så maskinen foretage en perfekt nødlanding, men inden da var de fleste besætningsmedlemmer sprunget ud med faldskærm. Flere sprang dog i for lav højde og fik derfor alvorlige kvæstelser.

5 sårede (2nd Lt, Bombardier William T. Spitler, 2nd Lt, Pilot Albert J. Taft, 2nd Lt, Co-Pilot Fernando A. Tellez, S/Sgt, Radio Operator Donald C. Olson og Sgt, Ball Turret Gunner Richard A. Johnson) søgte hjælp i et hus ved Hyldtofte, og en ambulance bragte dem senere til hospitalet.

De to øvrige besætningsmedlemmer (2nd Lt, Navigator Robert A. Marsh og T/Sgt Edward H. Gore) blev kort efter taget til fange af tyskerne." (FT 86-90-21 - hele citatet ses ved B24 42-52569) (Navne fra AOD, der har mere.) 10 flyvere.

 
On 9 April 1944 more than 500 American bombers were on a bombing raid on Poland and Germany. See 8 of the lost planes: Google Map 9APR1944.
On 9 April 1944 at 11:24
B24 42-52569 made a forced landing at Saksfjedgaard on Lolland, where this monument was unveiled here on  5 May 1946.
See Information table.

"At the overflight the formation was attacked by German fighters south of Fyn. 42-52569 was hit, and the pilot attempted a forced landing. The leader of the formation saw the plane carry out a perfect forced landing, but most of the crew members had bailed out before that. Several of them bailed out at a low altitude and that caused severe injuries.

5 injured airmen (2nd Lt, Bombardier William T. Spitler, 2nd Lt, Pilot Albert J. Taft, 2nd Lt, Co-Pilot Fernando A. Tellez, S/Sgt, Radio Operator Donald C. Olson and Sgt, Ball Turret Gunner Richard A. Johnson) asked for help in a house at Hyldtofte. Later an ambulance took them to a hospital.

2 airmen ((2nd Lt, Navigator Robert A. Marsh and T/Sgt Edward H. Gore) were shortly after captured by the Germans." (FT 86-90-21 see all of the quotation at B24 42-52569) (Names from AOD, which has more.)

This B-24 belonged to 786 BS, 466 BG, 96 CBW, 2 BD, 8 AF. It took off from RAF Attlebridge - USAAF Station 120. 10 airmen.