Halifax II HR714 - Sea off Mandø  Mandø flystyrt - Mandø air crashes 77 Squadron LINKS Esbjerg - Varde  Updated: 16 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014115.htm Deighton A P Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014116.htm Douglas RCM Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014117.htm Hume R G F/Sgt RCAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014118.htm Luke A Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014119.htm Pearson T Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014120.htm Watson R Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014121.htm Watt J B Sgt RAF 77 p164.htm HAL HR714 Bomb G Sea off Mandø d210443 b300443 c014.htm Esbjerg


 Den 21. april 1943 kl. 03.21 styrtede HAL HR714 ned i tidevandsområdet ved Mandø
omkring her. (Kilde: Mandø flystyrt)
Det var på hjemturen fra Stettin
. Alle ombord omkom.

"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område.
Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede
flyvere under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd."
(FAF)
"Stettin. 339 fly, 21 mistet (6,2%) Uden for Oboes rækkevidde, men ikke desto mindre et vellykket togt. God sigtbarhed og stifinderne markerede målet meget præcist. Over 100 acres industriareal totalt ødelagt. Produktion helt standset på stor kemisk fabrik. 586 døde i byen."  (IBCC) Se Navigation om Oboe.

Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 Se også Luftalarmer i Esbjerg. 7 flyvere.

49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

On 21 April 1943 at 03.21 hours HAL HR714 crashed into the tidal area of Mandø about here.  (Source: Mandø air crashes)
It was on the return flight from
Stettin. All on board perished.

"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock. From 8 of these
planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen during the occupation  (photo). A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg." (FAF)
"Stettin. 339 aircraft, 21 losses (6,2%) Beyond the range of Oboe but a successful raid nonetheless. Visibility was good and PFF marked the target very accurately.
Over 100 acres of industrial land were completely destroyed. Production was completely halted at a large chemical plant. 586 deaths in the city." (IBCC)
See Navigation about Oboe.

No. 77 Squadron RAF - Wikipedia * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax II HR714 KN-K took off from RAF Elvington at 22.10 hrs on 21 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK

See Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All. Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. See also Air-raid warnings in Esbjerg. 7 airmen.
49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.