Halifax II DT747 - Hjertingvej, Esbjerg                      Esbjerg - Varde                             Updated: 12 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014107.htm Bennett TSE F/Sgt RNZAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014108.htm Campbell J K Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014109.htm Griffiths W A Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014110.htm Jenkinson A Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014111.htm Marsh W C Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014112.htm Smith J T Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014113.htm Weir A C F/Sgt RCAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014114.htm White BCJ Sgt RAF 102 p155.htm HAL DT747 Bomb G Hjertingvej, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg


Den 21. april 1943 styrtede HAL DT747 brændende ned omkring her ved Hjertingvej ikke langt fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Se også Kortet Flystyrt ved Esbjerg af Torben Thorsen og Morten S. Jensen.
Flyet eksploderede i nedslaget. Hele besætningen blev dræbt. Se Foto fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv via Søren Diers og Foto fra 2019.   

Det deltog i et bombetogt til Stettin. Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den
største jordfæstelse af allierede flyvere under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske
værnemagt og Esbjerg byråd.
(Kilde: FAF)

Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. Se også Luftalarmer i Esbjerg. Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. 8 flyvere.

On 21 April 1943 HAL DT747 crashed, burning, about here at Hjertingvej not far from the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg.
See also The map Air Crashes at Esbjerg by Torben Thorsen and Morten S. Jensen.
The plane exploded when it hit the ground. All on board perished. See Photo from Esbjerg Byhistoriske Arkiv via Søren Diers and Photo from 2019

It took part in a bombing raid on Stettin. From 8 of these planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at
the greatest interment of allied airmen during the occupation (photo). A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg. (Source: FAF)

See No. 102 Squadron RAF - Wikipedia * Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 * Air-raid warnings in Esbjerg * See also STI BK714 with account from S/Ldr.
Halifax II DT747 DY-P took off from RAF Pocklington at 21.20 hrs on 20 FEB 1943. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.) Pocklington History.
Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum. See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
8 airmen.