Manchester I L7399  fotos - photos    Photos from Jes Ratzer, vojens-arkiv adresse         Updated:  23 MAY 2016

 


 Den 2. maj 1942 styrtede MAN L7399 ned ved Lilholt vest for Haderslev (her) under en mineudlægningsoperation.
Til venstre en Manchester på en flyveplads i England. Til højre nedstyrtningsstedet
her, nu på Flyvestation Skrydstrup, Fighter Wing Skrydstrup.
Se foto fra nedstyrtningsstedet * Manchester I L7399 skudt ned * En begravelse * Manchester I L7399 - visit 2007 * Monument.

Dette bombefly blev brækket i stykker, da det
ramte jorden som fortalt i artiklen Manchester I L7399 skudt ned. 5 flyvere omkom. 2 sprang ud med faldskærm.
Bemærk at halepartiet peger lodret ned i jorden og andre dele af flyet er spredt i området.


On 2 May 1942 MAN L7399 crashed near Lilholt west of Haderslev (here) on a minelaying operation.
To the left a Manchester in an airfield in England. To the right the crash site
 here, now in the  Flyvestation Skrydstrup, Fighter Wing Skrydstrup.
See photo from the crash site * Manchester I L7399 shot down * A burial * Manchester I L7399 - visit 2007 * Monument.

This bomber was broken to pieces when it hit the ground as told in the article
Manchester I L7399 shot down. 5 airmen perished. 2 bailed out.
Notice that the tail section is pointing vertically down into the ground and that other parts of the plane are scattered in the area.