Hampden I AE301 - Limfjorden near Hals                                                Updated: 06 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a019007.htm Harwood MJC F/O RAF 106 p045.htm HAM AE301 Minelaying Limfjorden near Hals d270841 b300841 c019.htm Frederikshavn
a019008.htm Lusher N F/Sgt RAF 106 p045.htm HAM AE301 Minelaying Limfjorden near Hals d270841 b080941 c019.htm Frederikshavn
a019009.htm Oastler W A F/Sgt RAF 106 p045.htm HAM AE301 Minelaying Limfjorden near Hals d270841 b300841 c019.htm Frederikshavn
o888155.htm Powell N T F/Sgt RAF 106 p045.htm HAM AE301 Minelaying Limfjorden near Hals d270841 o888 o888.htm POW


HAM AE301 på en mineudlægningsopgave (se Minelægningsområder) blev 03:30 den 27 august 1941 ramt af flak og styrtede ned her på ca. 2,5 m vanddybde sydvest for batteriet "Flakzug Hals" i den lille skov på Nordmannshage. Næsepartiet var totalt knust, men det lykkedes tyskerne at bjærge F/Sgt N.T. Powell med svære kvæstelser. Han kom på feltlazarettet i Aalborg, og senere blev han overført til
Tyske krigsfangelejre. Se meget mere om hvordan Norman T. Powell overlevede.

I de næste dage bjærgede tyskerne ligene af F/O M.J.C. Harwood og F/Sgt W.A. Oastler, der blev begravet i Frederikshavn den 30. august, mens F/Sgt N. Lusher
blev begravet samme sted den 8. september efter at være fundet ved Hals Barre, omkring her.

Tyskerne bjærgede radiokodebøger, radioudstyr, logbøger, kort med diverse bøger og måske det mest betydningsfulde, nemlig en fuldstændig intakt 650 lbs. mine
med en ikke udløst faldskærm. Minen blev forsigtigt bjærget og ført til det tyske marinehovedkvarter i Kiel til nærmere undersøgelse. (Kilde: FT 89-69-19 og
Kenneth Kristensen, Kystmuseet Bangsbo Fort samt p045MACR) Se også Norman Powell´s beretning. 4 flyvere.

During a minelaying operation (see Minelaying areas) HAM AE301 was hit by flak at 03:30 on 27 August 1941 and crashed here into the Limfjorden at a depth of about 2.5 m south west of the battery "Flakzug Hals" in the little wood at Nordmannshage. The nose of the plane was totally crushed, but the Germans managed to rescue F/Sgt N.T. Powell, who was badly injured. He was taken to the German field hospital in Aalborg. Later he was taken to German POW-Camps.
See a lot more about Norman T. Powell, who survived.

In the following days the Germans rescued the bodies of F/O M.J.C. Harwood and F/Sgt W.A. Oastler, who were buried in Frederikshavn on 30 August, while F/Sgt
N. Lusher was buried in the same place on 8 September after he was found at Hals Barre, about here.

The Germans recovered radio codebooks, radio equipment, logbooks, maps and some books and maybe most important, a fully intact 650 lbs. mine with a parachute,
not yet released. The mine was recovered with great caution and taken to the German Navy HQ in Kiel for closer examination. (Source: FT-89-69-19 and
Kenneth Kristensen, Kystmuseet Bangsbo Fort and p045MACR)

Norman Powell got printouts of pages from www.airmen.dk. After a telephone conversation I got Norman Powell´s account.
Hampden I AE301 ZN-  took off from RAF Coningsby at 22:00 on 26 AUG 1941. (Source: Aircrew Remembered has this.)
See RAF Coningsby at RAF-Lincolnshire-info and RAF Coningsby 2018.
See No. 106 Squadron RAF - Wikipedia. See No. 106 Squadron (RAF) during the Second World War. See Google Map RAF-Coningsby. 4 airmen.