William Alexander Oastler                       Updated:  04 FEB 2019

Airman: a019009.htm Surname: Oastler Init: W A Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 106

P_link: p045.htm Plane: HAM AE301 Operation: Minelaying Crash_site: Limfjorden near Hals

Crash_d: d270841 Buried_d: b300841 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, gr. 7

HAM AE301 på en mineudlægningsopgave blev 03:30 den 27 august 1941 ramt af flak og styrtede
ned her på ca. 2,5 m vanddybde sydvest for batteriet "Flakzug Hals" i den lille skov på Nordmannshage. Næsepartiet var totalt knust, men det lykkedes tyskerne at bjærge F/Sgt N.T. Powell med svære kvæstelser. Han kom på feltlazarettet i Aalborg, og senere blev han overført til
Tyske krigsfangelejre.

I de næste dage bjærgede tyskerne ligene af F/O M.J.C. Harwood og F/Sgt W.A. Oastler, der blev
begravet i Frederikshavn den 30. august, mens F/Sgt N. Lusher blev begravet samme sted den 8. september efter at være fundet ved Hals Barre, omkring her. (Kilde: FT 89-69-19 og Kenneth Kristensen, Kystmuseet Bangsbo)

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) William Alexander Oastler, 25 år, var søn af
Thomas Chalmers Oastler og Janet Gibson Fettes Oastler, Dundee, United Kingdom.
Hæder: Mentioned in Despatches. (Kilde: CWGC) 4 flyvere. 

During a minelaying operation HAM AE301 was hit by flak at 03:30 on 27 August 1941 and crashed here into the Limfjorden at a depth of about 2.5 m southwest of the battery "Flakzug Hals" in the little
wood at Nordmannshage. The nose of the plane was totally crushed, but the Germans managed to
rescue F/Sgt N.T. Powell, who was badly injured. He was taken to the German field hospital in Aalborg. Later he was
taken to German POW-Camps.

In the following days the Germans rescued the bodies of F/O M.J.C. Harwood and F/Sgt W.A. Oastler,
who were buried in Frederikshavn on 30 August, while F/Sgt N. Lusher was buried in the same place
on 8 September after he was found at Hals Barre, about here.
(Source: FT-89-69-19 and Kenneth Kristensen, Kystmuseet Bangsbo)

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) William Alexander Oastler, 25, was the son of
Thomas Chalmers Oastler, and of Janet Gibson Fettes Oastler, of Dundee, United Kingdom.
Awards: Mentioned in Despatches. (Source: CWGC) "I know that my redeemer liveth"

Hampden I AE301 ZN-  took off from RAF Coningsby at 22.00 hrs on 26 AUG 1941.
(Source: Aircrew Remembered has this.) See RAF Coningsby at RAF-Lincolnshire-info and RAF Coningsby 2018.
See No. 106 Squadron RAF - Wikipedia. See No. 106 Squadron (RAF) during the Second World War. See Google Map RAF-Coningsby. 4 airmen.