Melville Neil Macfadyen Kennedy                                                      Updated: 26 AUG 2019

Airman: o888385.htm Surname: Kennedy Init: MNM Rank: S/Ldr Service: RAF Sqdn: 114

P_link: p013.htm Plane: BLE R3895 Operation: Attack DK Crash_site: Near Lomborg

Crash_d: d310740 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 31. juli 1940 styrtede BLE R3895 ned nær Lomborg (som er her). Sammen med en anden Blenheim havde dette fly angrebet Aalborg Flyveplads
(Aalborg West, Rødslet, fotos her, nu Aalborg Lufthavn) her.

2 tyske Me109 forfulgte angriberne og dette fly blev skudt ned. Besætningen overlevede og blev krigsfanger. AOD har detaljer.

3 flyvere blev ført til Tyske krigsfangelejre.

"P/O J.B.P.Hanlon blev interneret i lejrene L1 Barth / L3 Sagan og S/L M. N. McF Kennedy i lejrene L1 Barth / 10C Lübeck / 6B / L3 Sagan." (Lost Bombers)
Sgt G. Remnant kom på hospital på grund af kvæstelser. Senere blev han ført til lejrene L1 Barth / L3 Sagan / L1 Barth / L6 Heydekrug / L4 Gross Tychow / L1 Barth. (Kilde: AOD) 3 flyvere.

On 31 July 1940 BLE R3895 crashed near Lomborg (which is here). Together with another Blenheim this plane had attacked Aalborg Airfield
(Aalborg West, Rødslet, photos here, now Aalborg Airport) here.

2 German Me109s chased the attackers and this plane was shot down. The crew survived and were taken captive. AOD has details.

3 airmen were taken to German POW-Camps.

"P/O J.B.P.Hanlon was interned in Camps L1 Barth / L3 Sagan and S/L M. N. McF Kennedy in Camps L1 Barth / 10C Lübeck / 6B / L3 Sagan." (Lost Bombers)
Sgt G. Remnant was taken to hospital due to injuries. Later he was taken to Camps L1 Barth / L3 Sagan / L1 Barth / L6 Heydekrug / L4 Gross Tychow / L1 Barth. (Source: AOD)

This Blenheim took off from RAF Horsham St. Faith.
3 airmen.