Joseph Perinsky Jr.                                                                              Updated:  02 JAN 2012

Airman: o888344.htm Surname: Perinsky Jr. Init: J Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 349

P_link: p318.htm Plane: B17 42-97607 Operation: Bomb G Crash_site: Sea off Glænø

Crash_d: d190544 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

19. maj 1944 (Kl. 16.15) Smålandsfarvandet, 8 km SSØ for Glænø, omkring her.
Boeing B-17G 42-97607 (XR- ) 349 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbotte, Norfolk. (Berlin) 10 POW. Flyvehistorisk Tidsskrift fortsætter:

"495 B-17 fløj til Berlin og 16 gik tabt. Over Østersøen blev 100 BG angrebet af Fw190'ere og 3 fly blev svært beskadiget.
En B-17 gik ned ved Rødbyhavn (B17 42-38191), medens 42-97607 fortsatte ind over Lolland med en motor i brand. Piloten, 1 st Lt Ralph Delmore Horne Jr., og hans besætning var på deres 21. togt. Over Smålandsfarvandet gjorde besætningen klar til en nødlanding på vandet. Alle besætningsmedlemmer undtagen de to piloter samledes i radiorummet, hvorefter der blev gennemført en perfekt nødlanding 8 km SSØ for Glænø (omkring her). Et par gummibåde blev sat i vandet før flyet sank,
og efter en times roning nåede alle velbeholdent den sydsjællandske kyst. Besætningen delte sig op i to hold, der søgte ind i landet. Desværre havde kun få lokal-
beboere set nødlandingen, så mange troede, at de amerikanske flyvere var en tysk provokation, og kontaktede derfor det danske politi i stedet for den lokale
modstandsbevægelse. Næste dag kl. 9.00 blev 4 flyvere afhentet i Nyrup (her), og kl. 10.00 blev de resterende afhentet af tyskerne i Snedinge (her)." (FT 88-40-28)
De blev
sendt til Tyske krigsfangelejre.

Left Waist Gunner S/Sgt Joseph Perinsky Jr. blev sendt til Dulag Luft Oberursel, Dulag Luft Wetzlar og så til  ?
9 flyvere.

On 19 May 1944 at 16.15 hours B17 42-97607 ditched in the Smaalandsfarvandet 8 km SSE of Glænø, about here. Boeing B-17G 42-97607 (XR- )
349 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbotte, Norfolk. (Berlin) 10 POWs. (Danish) Aviation Historical Review writes:

"495 B-17s flew to Berlin and 16 were lost. Over the Baltic Sea 100 BG was attacked by Fw190s and 3 planes were severely damaged.
A B-17 went down at Rødbyhavn (B17 42-38191), while 42-97607 flew on over Lolland with one engine on fire. Pilot 1 st Lt Ralph Delmore Horne Jr. and his crew
were on their 21st mission. Over the Smaalandsfarvandet the crew prepared for an emergency landing on the water. All crew members except the two pilots gathered
in the radio room and the plane ditched perfectly 8 km SSE of Glænø (about here). A couple of dinghies were launched before the plane sank, and after an hour of
rowing all of them safely reached the coast of southern Zealand. The crew split up into two teams and went away from the coast. Unfortunately only a few of the local residents had seen the emergency landing, so many of them thought that the American airmen was a German provocation, and that was why they contacted the
Danish police instead of the local resistance movement. Next day at 9 o'clock 4 airmen were picked up in Nyrup (here) and at 10 o'clock the rest of them were picked
up by the Germans in Snedinge (here)." (FT 88-40-28) They were taken to
German POW-Camps.

Left Waist Gunner S/Sgt Joseph Perinsky Jr. was taken to Dulag Luft Oberursel, Dulag Luft Wetzlar and then ?

This B-17 belonged to 349 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8th AF. See also the 100TH BOMB GROUP (HEAVY). It took off from Thorpe Abbotts.
9 airmen.