Bernard Green                                                                                     Updated:  03 JAN 2022

Airman: o888156.htm Surname: Green Init: B Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 44

P_link: p012.htm Plane: HAM L4087 Operation: Minelaying Crash_site: Tannis Bugt (Bay)

Crash_d: d200740 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

HAM L4087 blev under en minelægningsoperation ved Frederikshavn den 20. juli 1944 ramt af flak og styrtede ned ved Kandestederne, omkring her.
Flyet tog vandoverfladen ca. 100 m fra kysten, tippede om på ryggen og sank på 6-8 meter vand. 2 besætningsmedlemmer omkom. Se p012MACR.

Sgt R.T. Miller og Sgt P.D. Nixon blev begravet på Frederikshavn Kirkegård den 24. og den 25. juli 1944.
De 2 andre besætningsmedlemmer blev snart taget til fange og tilbragte resten af krigen som krigsfanger i Tyskland. Se Tyske krigsfangelejre.

Pilot Officer (Air Gunner) Bernard Green slap fra styrtet uden skader, og han kom sikkert i land. Næste dag observerede en dansker ham i klitterne, og tyskerne blev tilkaldt. "Pop" Green blev hurtigt indkredset og taget til fange. P/O "Pop" Green havde deltaget i første verdenskrig, hvor han havde fået tildelt "The Military Cross". Han fungerede som skydeinstruktør i 44 Squadron.
Efter tilfangetagelsen kom han til Stalag Luft I i Barth på Rügen. Senere blev han overflyttet til Stalag Luft III i Sagan. Den næsten 50-årige "Pop" Green var utrolig
afholdt i fangelejrene. Green deltog aktivt i alle flugtforsøgene fra Sagan. Næppe var en tunnel opdaget, før han var med i udgravningen af en ny.

Den 23.-24. marts 1944 flygtede Green sammen med 75 andre flyvere gennem tunnelen "Harry". 3 nåede tilbage til England og 50 blev myrdet af Gestapo.
"Pop" Green og 9 andre havde planlagt at mødes uden for lejren, og sammen udgav de sig for at være et arbejdshold, der skulle med tog til Hirschberg og derefter
videre til Tjekkoslovakiet og Schweiz. De stod alle af ved en lille station umiddelbart før Hirschberg og delte op i mindre grupper, men inden aften var de alle fanget af Gestapo. Efter en meget brutal behandling i fængslet i Hirschberg blev de en uge senere overført til Sagan, hvor "Pop" Green tilbragte resten af krigen.
(Kilde: FT 89-32-5) 4 flyvere.

During a minelaying operation at Frederikshavn on 20 July 1944 HAM L4087 was hit by flak and crashed at Kandestederne, about here.
The plane ditched about 100 m off the coast, tilted to its back and sank at a depth of 6-8 m. 2 crew members perished.

Sgt R.T. Miller and Sgt P.D. Nixon were buried in Frederikshavn Cemetery on 24 and 25 July 1944.
The 2 other crew members were soon captured and they spent the rest of the war as POWs in Germany. (Source: FT 89-32-5) See German POW-Camps.

Pilot Officer (Air Gunner) Bernard Green escaped unhurt from the crash, and he got safely ashore. A Dane spotted him in the dunes the next day, and Germans were called. They soon closed in on him, and he was captured. P/O "Pop" Green had fought in World War I, where he was awarded the Military Cross. He acted as shooting instructor in 44 Squadron.
After his capture he came to Stalag Luft I in Barth on Rügen. Later he was transferred to Stalag Luft III in Sagan. "Pop Green, nearly 50 years old, was incredibly well
liked in the prison camps. Green took an active part in all escape attempts from Sagan. A tunnel had hardly been detected before he took part in digging another.

On 23-24 March 1944 Green and 75 other airmen escaped through the tunnel "Harry". 3 got back to England and 50 were murdered by the Gestapo.
"Pop" Green and 9 others had planned to meet outside the camp, and together they pretended to be a team of workers, who were to go by train to Hirschberg and from there on to Czechoslovakia and Switzerland. They all got off the train at a small station just before Hirschberg and split up in small groups, but all of them were
captured by the Gestapo during the day. After a very brutal treatment in the prison in Hirschberg they were  transferred to Sagan a week later, where "Pop" Green
spent rest of the war. (Source: FT 89-32-5)

Hampden I L4087 KM-C took off from RAF Waddington on 19 JUL 1940. (Source: Aircrew Remembered has this and Archive Report.) See p012MACR.
See Hampden + photo * No. 44 Squadron RAF in Wikipedia * No. 44 Squadron (RAF): Second World War * RAF-Lincolnshire.info: 44 Squadron. 4 airmen.