Lester W. Seelig                                                                                       Updated:  30 OCT 2014

Airman: o888130.htm Surname: Seelig Init: L W Rank: T/Sgt Service: USAAF Sqdn: 335

P_link: p273.htm Plane: B17 42-31561 Operation: Bomb G Crash_site: Near Øster Højst

Crash_d: d240244 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

 Den korte version: ”Efter et bombetogt til Poznan i Polen nødlandede kl. 16.20 24. februar 1944 et B-17 fly (Flyvende Fæstning) ved Øster Højst, syd for Løgumkloster. 2 omkomne besætningsmedlemmer, C.D. Sahner og G.F. Pechachek, blev begravet den 2. marts 1944 i Aabenraa.

Resten af besætningen, 8 mand, overlevede i mere eller mindre såret tilstand. Værnemagten forhindrede i flere timer, at selv hårdt sårede flyvere kunne komme under lægebehandling.” (FAF) Se den lange version. Uddrag, her om T/Sgt (Radio Operator) Lester W. Seelig:      (Se besætningen på en B-17)

Joyce og Seelig forsøgte at flygte. De overnattede i en halmstak, men de frøs meget den nat. Næste morgen kom de til en vej, og de kom med en vogn med tyske arbejdere til Tønder, hvor de blev afleveret til politistationen. Opholdet her i 2 dage stod i skærende kontrast til opholdet i de forskellige fangelejre, som udgjorde deres hjem de næste 16 måneder.

Nødlandingen med denne B-17 Flyvende Fæstning var her - set fra større højde her.
Se tegning af besætningen på en B-17,  Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.
Se
monument for alle 10 flyvere fra B17 42-31561  rejst her i mindelunden ved Øster Højst Forsamlingshus. 10 flyvere.            

The short version: ”After a bombing raid to Poznan in Poland a B-17 (Flying Fortress) crash landed at 16.20 on 24 February, 1944 at Øster Højst, south of Løgumkloster. 2 perished members of the crew, C.D. Sahner and G.F. Pechachek, were buried on 2 March, 1944 in Aabenraa.

The rest of the crew, 8 men, survived in a condition more or less wounded. The Wehrmacht for several hours prevented that even severely wounded airmen could get medical treatment.” (FAF) See the long version. Excerpts, here about T/Sgt (Radio Operator) Lester W. Seelig,    (See the crew of a B-17)

Joyce and Seelig tried to evade. They spent the night in a stack of straw, but they had a very cold night. Next morning they came to a road, and they were taken along on a carriage with German workers to Tønder, where they were handed over to the police station. The 2-day stay here formed a glaring contrast to the stay in the German POW camps where they spent the following 16 months.

The crash landing with this B-17 Flying Fortress was here - seen from a greater altitude here.
See Drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
See monument to all 10 airmen from
B17 42-31561 erected here in the memorial grove at Øster Højst Village Hall.

This B-17 belonged to 335th Bomb Squadron, 95th Bombardment Group, 13th Combat Bombardment Wing, 3rd Bombardment Division, 8th Air Force, USAAF.
See 335 BS95th Bomb Group Horham * 95th Bomb Group (H) Memorials Foundation  10 airmen.