Netherlands American Cemetery            Photo on 24 MAY 2015, Memorial Day 2015     Updated:  24 JUN 2015

Netherlands American Cemetery official website Tablets of the Missing  2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 Memorial Day 2015  8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16

Foto: AS den 24. maj 2015

Nogle af de 8.301 gravsten.

Der er 8.122 kors og
179 Davidsstjerner.

Kilde: Brochure til besøgende,
se udgave på engelsk.

Familiemedlemmer eller folk fra
Holland, der har "adopteret" hver
eneste af de faldne, har sat blomster
ved en del grave.

Photo: AS on 24 MAY 2015

Some of the 8,301 headstones.

There are 8,122 Latin crosses
and 179 Stars of David.

Source:

Netherlands American Cemetery
Visitor Brochure (pdf)


Relatives or people of Holland,
who have "adopted" every single one of
the fallen, have decorated a number
of graves with floral tributes.