Netherlands American Cemetery            Photo on 24 MAY 2015, Memorial Day 2015     Updated:  24 JUN 2015

Netherlands American Cemetery official website Tablets of the Missing  2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 Memorial Day 2015  8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16

Foto: AS den 24. maj 2015

Bronzeskulpturerne ved den østlige
ende af pladsen omfatter
Den sørgende kvinde
tre duer og et nyt skud fra et træ
ødelagt i krigen.

Inskriptionen er en fri oversættelse
af en gravtale af Perikles gengivet af
Thukydid.

Kilde: Bog til besøgende, se
teksten på engelsk.

Photo: AS on 24 MAY 2015

Bronze sculptures at the east end
of the Court of Honor include
"The Mourning Woman"
three doves and the new shoot
rising from a war-destroyed tree.

The inscription is a free translation
of Pericles' oration as recorded by
Thucydides.

Source: