Jess L. Ronaldo                                                                                         Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777935.htm Surname: Ronaldo Init: J L Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p294.htm Plane: B17 4230433 Operation: Bomb G Crash_site: E of Flensburg, G

Crash_d: d110444 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 11. april 1944 styrtede B17 42-30433 ned på hjemvejen fra et bombetogt til Arnimswalde.

"Den 11. april 1944 passerede to afdelinger amerikanske bombefly Danmark, i alt 657 fly, foruden eskortejagere.
USAAF's tab denne dag blev på 52 bombere og 12 jagere." (FAF) 6 B-17 bombefly fra dette angreb er med i www.airmen.dk !

Besætningen sprang ud med faldskærm, inden B17 42-30433 styrtede ned ved Stoltebüll, der er her. 4 flyvere overlevede.

Sergeant Jess L. Ronaldo var Tail Gunner på B17 42-30433. Han har ingen kendt grav. (Kilde: MACR)
Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Ohio. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-30433 blev begravet i Esbjerg og 1 i Tyskland. 4 flyvere har ingen kendt grav. 4 blev krigsfanger og de blev ført til Tyske krigsfangelejre.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere. 

On 11 April 1944 B17 42-30433 crashed on the return flight from a bombing raid on Arnimswalde.

"On 11 April 1944 two formations of American bombers flew over Denmark with a total of 657 bombers and a number of escorting fighters.
That day the USAAF lost 52 bombers and 12 fighters." (FAF) 6 B-17s from this attack are included in www.airmen.dk !

The crew bailed out before B17 42-30433 crashed near Stoltebüll, which is here. 4 airmen survived.

Sergeant Jess L. Ronaldo was the Tail Gunner of B17 42-30433. He has no known grave. (Source: MACR)
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.

He en
tered the Service from Ohio. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-30433 was buried in Esbjerg and 1 in Germany. 4 airmen have no known grave. 4 were captured and taken to German POW-Camps.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham-RAF Bury St Edmunds-USAAF Station 468.
10 airmen.