Kenneth Lloyd Douglas McCoy                                                            Updated: 24 NOV 2021

Airman: e777827.htm Surname: McCoy Init: KLD Rank: WO2 Service: RCAF Sqdn: 153

P_link: p464.htm Plane: LAN LM750 Operation: Minelaying Crash_site: The Kattegat

Crash_d: d030345 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Warrant Officer Class II Kenneth Lloyd Douglas McCoy var fra Canada.
Hans navn er på Panel 281 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
Han var en af de mange Amerikanske flyvere, der var gået ind i RCAF.
Se Americans In The RCAF.
449 af dem mistede livet - 8 af dem ses i www.airmen.dk
+ R.J. Dillon!
They Shall Grow Not Old: "Fra Los Angeles, Californien, USA. Dræbt i tjenesten 3. marts 1945. 153 Squadron. Lancaster fly savnes. - McCoy var blevet overført til 626 Squadron og blev skudt ned og taget til fange 21. maj 1944. Han undslap under et angreb på Duisburg, Tyskland og returnerede til United Kingdom."

Den 3. marts 1945 styrtede LAN LM750 i Kattegat omkring her. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
3.-4. marts 1945 (Kl. 20.29). Sejerøbugten vest for Gniben. Lancaster B.III LM750 (P4- ). 153 BS, 1 BG, Scampton, Lincs. (Minering i Kattegat) 7 MIA.
31 Lancasters kastede miner i Oslo Fjord og i Kattegat. LM750 blev skudt ned af en Ju88 fra I/NJG3 på Grove (her) og styrtede i havet vest for Gniben.
Der er ikke fundet spor af besætningen, men svømmedykkere har nyligt fundet spredte vragrester i området.
Se
Minelægningsområder og Lancaster fotos. 7 flyvere.

Warrant Officer Class II Kenneth Lloyd Douglas McCoy was from Canada.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 281, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
He was one of many American airmen who had joined the RCAF. See Americans In The RCAF. The Canadian Virtual War Memorial has this.  
449 of them lost their lives - 8 of them are seen on www.airmen.dk + R.J. Dillon!
He
is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 70.      
They Shall Grow Not Old: "From Los Angeles, California, U.S.A. Killed In Action Mar.3/45 age 23. 153 Squadron. Lancaster aircraft missing. - McCoy had been assigned to 626 Squadron and was shot down and captured on May 21, 1944. He escaped capture during a raid on Duisburg, Germany and returned to the United Kingdom."

On 3 March 1945 LAN LM750 crashed into the Kattegat about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:
3 - 4 March 1945 (at 20.29 hours). The Sejerø Bay west of Gniben. Lancaster B.III LM750 (P4- ). 153 BS, 1 BG, Scampton, Lincs. (Minelaying in the Kattegat) 7 MIA.
31 Lancasters laid mines in the Oslo Fjord and in the Kattegat. LM750 was shot down by a Ju88 from I/NJG3 at Grove (here) and crashed into the sea
west of Gniben. No trace of the crew has been found, but recently Scuba divers found scattered pieces of wreckage in the area. See
Minelaying areas.

See No. 153 Squadron RAF - Wikipedia * 153 Squadron AssociationRAF Scampton Station homepage and RAF Scampton at RAF-Lincolnshire.info.
Lancaster *
Lancaster Photos.
Lancaster III LM750 P4-R took off from RAF Scampton at 16:45 on 03 MAR 1945. (Source: Aircrew Remembered has this and Archive Report.) 7 airmen.