Mervin George McKibbon                                                                   Updated: 24 NOV 2021

Airman: e777806.htm Surname: McKibbon Init: M G Rank: Sgt Service: RCAF Sqdn: 115

P_link: p461.htm Plane: LAN DS630 Operation: Bomb G Crash_site: The Baltic Sea

Crash_d: d170843 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Sergeant Mervin George McKibbon, 30 år, var søn af  William Edward og Nellie McKibbon, Toronto, Ontario, Canada.
Hans navn er på Panel 186 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 18. august 1943 styrtede LAN DS630 i Østersøen omkring her. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
17. - 18. august 1943 (kl. 0214) Østersøen, 1 sømil SØ for Gedser, Lancaster B. II, DS630 (KO-H)  115 BS, 3 BO, Little Snoring, Norfolk. (Peenemünde)
7 MIA.

596 bombefly angreb V-2 fabrikkerne ved Peenemünde. Det var eneste gang under krigen, at så mange bombefly blev sat ind mod så lille et mål.
Raketproduktionen blev hermed standset for mere end 2 måneder, og udviklingen af raketterne blev sat mærkbart tilbage, da mange af de tyske forskere omkom.
Togtet kostede 40 bombefly. Det formodes, at DS630 gik tabt SØ for Gedser, men der er aldrig fundet spor af flyet eller dets besætning." (FT 86-89-16)

Se den officielle Peenemunde Historical Technical Museum og Peenemünde i Wikipedia. V-2. V-1.

Se 3 andre fly tabt under samme operation: LAN JA851 styrtede ned her ved Hellesø gård, LAN JA691 ved Barsmark her og LAN EE117 ved Ustrup omkring her
Se også Lancaster fotos. IBCC har detaljer om operationen ved hver flyver. 7 flyvere.


Sergeant Mervin George McKibbon, 30, was the son of William Edward and Nellie McKibbon, of Toronto, Ontario, Canada.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 186, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
The Canadian Virtual War Memorial has thisHe is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 209.

On 18 August 1943 LAN DS630 crashed into the Baltic Sea about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"17 - 18 August 1943 (02.14 hours) The Baltic Sea, 1 nautical mile south east of Gedser, Lancaster B. II, DS630 (KO-H)
115 BS, 3 BO, Little Snoring, Norfolk. (Peenemünde) 7 MIA.

596 bombers attacked the V-2 factories at Peenemünde (here). It was the only time during the war that so many bombers attacked such a small target.
The production of rockets was stopped for more than 2 months, and the development of rockets was slowed significantly, as so many of the German scientists
perished. The raid cost 40 bombers. Presumably DS630 was lost south east of Gedser, but no trace of the plane or its crew has ever been found." (FT 86-89-16)

See the official Peenemunde Historical Technical Museum and Peenemünde in Wikipedia - and V-2. V-1.
See
3 other planes lost on the same operation : LAN JA851 crashed here at Hellesø gård, LAN JA691 at Barsmark here  and LAN EE117 at Ustrup about here.

See No. 115 Squadron RAF - Wikipedia * Lancaster Photos * IBCC has details of the operation at each airman.
Lancaster II DS630 KO-H took off from RAF Little Snoring at 21:38 on 17 AUG 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.