Lancaster B. II DS630 (KO-H) - The Baltic Sea                                  Updated: 24 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777803.htm Bruton C G F/O RCAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777804.htm Cable JDS P/O RAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777807.htm Corbett J J Sgt RAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777805.htm Howard L P Sgt RAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777802.htm Leonard T M Sgt RAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777806.htm McKibbon M G Sgt RCAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777801.htm Pusey FRC F/O RAF 115 p461.htm LAN DS630 Bomb G The Baltic Sea d170843 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 18. august 1943 styrtede LAN DS630 i Østersøen omkring her.
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
17. - 18. august 1943 (kl. 0214) Østersøen, 1 sømil SØ for Gedser, Lancaster B. II, DS630 (KO-H)  115 BS, 3 BO, Little Snoring, Norfolk. (Peenemünde)
7 MIA

596 bombefly angreb V-2 fabrikkerne ved Peenemünde. Det var eneste gang under krigen, at så mange bombefly blev sat ind mod så lille et mål.
Raketproduktionen blev hermed standset for mere end 2 måneder, og udviklingen af raketterne blev sat mærkbart tilbage, da mange af de tyske forskere omkom.
Togtet kostede 40 bombefly. Det formodes, at DS630 gik tabt SØ for Gedser, men der er aldrig fundet spor af flyet eller dets besætning." (FT 86-89-16)

Se den officielle Peenemunde Historical Technical Museum og Peenemünde i Wikipedia. V-2. V-1.
Se 3 andre fly tabt under samme operation: LAN JA851 styrtede ned her ved Hellesø gård, LAN JA691 ved Barsmark her og LAN EE117 ved Ustrup omkring her
Se også Lancaster fotos. IBCC har detaljer om operationen ved hver flyver. 7 flyvere.

On 18 August 1943
LAN DS630 crashed into the Baltic Sea about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"17 - 18 August 1943 (02.14 hours) The Baltic Sea, 1 nautical mile south east of Gedser, Lancaster B. II, DS630 (KO-H)
115 BS, 3 BO, Little Snoring, Norfolk. (Peenemünde) 7 MIA.

596 bombers attacked the V-2 factories at Peenemünde (here). It was the only time during the war that so many bombers attacked such a small target.
The production of rockets was stopped for more than 2 months, and the development of rockets was slowed significantly, as so many of the German scientists
perished. The raid cost 40 bombers. Presumably DS630 was lost south east of Gedser, but no trace of the plane or its crew has ever been found." (FT 86-89-16)

See the official Peenemunde Historical Technical Museum and Peenemünde in Wikipedia - and V-2. V-1.
See
3 other planes lost on the same operation : LAN JA851 crashed here at Helle sø gård, LAN JA691 at Barsmark here  and LAN EE117 at Ustrup about here.

See No. 115 Squadron RAF - Wikipedia * Lancaster Photos * IBCC has details of the operation at each airman.
Lancaster II DS630 KO-H took off from RAF Little Snoring at 21:38 on 17 AUG 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.