Harry M. Anderson                                                                                  Updated: 05 FEB 2019

Airman: e777372.htm Surname: Anderson Init: H M Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 055

P_link: p358.htm Plane: P51 4413733 Operation: Attack DK Crash_site: Grådyb off Esbjerg

Crash_d: d270844 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 27. august 1944 kl. 15.20 styrtede P51 44-13733 ved Grådyb omkring  her. Det var blevet ramt af flak. Se detaljer ved piloten. (Kilde: MACR)
(Kilde: Kortet Flystyrt ved Esbjerg af Torben Thorsen og Morten S. Jensen)

"Jeg fløj ved siden af Lt Anderson. Vi havde netop beskudt mål i Esbjerg og var ved at flyve ud over kystlinjen, da maskingeværer og let antiluftskyts åbnede op mod os fra kystbatterier. Jeg så en byge a kugler ramme nær Lt Andersons fly. Derpå så jeg hans cockpit blive ramt. Vi fløj meget lavt, og han gik lige ned. Der var ingen eksplosion, og jeg så ikke Lt Anderson forlade sit fly." (MACR) 1st Lt (Pilot) Harry M. Anderson har ingen kendt grav.

Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Washington. Hæderstegn: Distinguished Flying Cross Air Medal with 6 Oak Leaf Clusters, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

"Den 27. august 1944 udsendtes 1200 amerikanske bombefly mod Berlin, men på grund af ugunstige vejrforhold over Nordtyskland angreb en del af de udsendte
fly andre mål på Kontinentet. Et af disse mål var Esbjerg flyveplads, hvor ca. 60 B-17 fly nedkastede mere end 200 bomber, hvilket gjorde flyvepladsen ubrugelig i
resten af krigen." (FAF) Den gamle Esbjerg flyveplads lå i området omkring dette punkt. Nu er det en del af byen Esbjerg. (Kilde: Søren Diers) Se også Farlige jagere.

"Ingen fjendtlige fly blev set og vores jagerstøtte var fremragende." (Mission Report Nr. 233 fra 303rd Bomb Group Heavy) Se også P-51 Mustang - Photos.
Mistet under denne mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Kilde: AOD)
1 flyver.

On 27 August 1944 at 15.20 hours P51 44-13733 crashed near Graadyb about here. It had been hit by flak. See details at the pilot. (Source: MACR)
(Source: The map Air Crashes at Esbjerg by Torben Thorsen and Morten S. Jensen)

"I was flying on Lt Anderson's wing. We had just strafed Esbjerg A/D and were crossing the shore line when machine gun and light flak opened up on us from shore
batteries. I saw the spray from bullets hitting near Lt Anderson's plane. Then I saw strikes on his cockpit. We were on the deck and he went straight in. There was no explosion and I did not see Lt Anderson leave his ship." (MACR) 1st Lt (Pilot) Harry M. Anderson has no known grave.

His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
He en
tered the Service from Washington. Awards: Distinguished Flying Cross, Air Medal with 6 Oak Leaf Clusters, Purple Heart. (Source: ABMC)

"On 27 August 1944 1200 American bombers were to target Berlin, but due to unfavourable weather conditions over North Germany some of the dispatched
planes attacked other targets on the Continent. One of these targets was Esbjerg Airfield where about 60 B-17s dropped more than 200 bombs which made the airfield useless for the rest of the war." (FAF) The old Esbjerg Airfield was in the area around this point. Now it is a part of the town of Esbjerg. (Source: Søren Diers)

"No enemy aircraft were seen and friendly fighter support was excellent." (Mission Report No. 233 from 303rd Bomb Group Heavy) See P-51 Mustang - Photos.
Lost on this mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Source: AOD)

This P-51 belonged to the 55th Fighter Squadron, see fact sheet and 55 FS, 20 FG, 67 FW, 1 BD, 8 AF of the USAAF. It took off from Kings Cliffe Airfield.
1 airman.