Harold F. Manley                                                                                  Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777357.htm Surname: Manley Init: H F Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p294.htm Plane: B17 4230433 Operation: Bomb G Crash_site: E of Flensburg, G

Crash_d: d110444 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 11. april 1944 styrtede B17 42-30433 ned på hjemvejen fra et bombetogt til Arnimswalde.

"Den 11. april 1944 passerede to afdelinger amerikanske bombefly Danmark, i alt 657 fly, foruden eskortejagere.
USAAF's tab denne dag blev på 52 bombere og 12 jagere." (FAF) 6 B-17 bombefly fra dette angreb er med i www.airmen.dk !

Besætningen sprang ud med faldskærm, inden B17 42-30433 styrtede ned ved Stoltebüll, der er her. 4 flyvere overlevede.

Sergeant Harold F. Manley var Left Waist Gunner på B17 42-30433. Han og 2 andre flyvere landede i Østersøen og omkom. Han har ingen kendt grav.
Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Indiana. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-30433 blev begravet i Esbjerg og 1 i Tyskland. 4 flyvere har ingen kendt grav. 4 blev krigsfanger og de blev ført til Tyske krigsfangelejre.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere. 

On 11 April 1944 B17 42-30433 crashed on the return flight from a bombing raid on Arnimswalde.

"On 11 April 1944 two formations of American bombers flew over Denmark with a total of 657 bombers and a number of escorting fighters.
That day the USAAF lost 52 bombers and 12 fighters." (FAF) 6 B-17s from this attack are included in www.airmen.dk !

The crew bailed out before B17 42-30433 crashed near Stoltebüll, which is here. 4 airmen survived.

Sergeant Harold F. Manley was the Left Waist Gunner of B17 42-30433. He and 2 other airmen landed in the Baltic Sea and perished. He has no known grave.
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.

He en
tered the Service from Indiana. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-30433 was buried in Esbjerg and 1 in Germany. 4 airmen have no known grave. 4 were captured and taken to German POW-Camps.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham-RAF Bury St Edmunds-USAAF Station 468.
10 airmen.