Lester Schrenk - telegram                                                                        Updated:  16 FEB 2016

Schrenk-telegram Foto fra Lester Schrenk af
telegram til hans forældre, da han ikke vendte tilbage fra et bombetogt.

Han har netop slået fast, at dette var
den normale tekst, der blev sendt til
familier. Kun blev "savnet i tjenesten"
udskiftet med "dræbt i tjenesten".

Han har aldrig før set en tekst som i
Citation of Honor - R.A. Blankenburg

 
"Krigsministeren har bedt mig udtrykke
sin dybe beklagelse af, at Deres søn Sergent Lester F. Schrenk er blevet
meldt savnet i tjenesten siden den
22. februar over Danmark.
Hvis yderligere detaljer eller andre oplysninger modtages vil De omgående blive underrettet."

Photo from Lester Schrenk of a
telegram to his parents when he failed
to return from a bombing raid.

He just stated that this was the normal text sent to families.
Only "missing in action" could be
replaced by "killed in action".

He has never before seen a text like in
Citation of Honor - R.A. Blankenburg