Svinø 2016  Start * Slut * I kirken * Kranse    Start * End * In the church * Wreaths                     Updated:  13 MAY 2016

Før højtideligheden på Svinø Kirkegård læste
provst, sognepræst Mette Magnusson i kirken fra Bibelen:

Matthæusevangeliet 7,15-21 
v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder,
men indeni er glubske ulve.

v16 På deres frugter kan I kende dem.
Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?

v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.

v18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke
bære gode frugter.

v19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

v20 I kan altså kende dem på deres frugter.


v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Herefter holdt provst, sognepræst Mette Magnusson denne prædiken (pdf-fil)
med omtale af Kaj Munk og især af Charles Woodbine Parish, og Donald V. Smith
fra Stirling R9261 blev nævnt. Modtaget fra provst, sognepræst Mette Magnusson.

Hun var med da Mindestenen for flyverne blev afsløret i 1993.
Mette Magnusson stod også for højtideligheden, da urnen med
Donald V. Smiths aske kom til Svinø i 1999. Se hans gravsten og
detaljer i Første flyver til Sverige (pdf-fil) fra hans søn Dave Smith.

Mette Magnusson er provst for Stege-Vordingborg Provsti og
sognepræst i Køng-Svinø Pastorat.

Before the ceremony in Svinø Churchyard
Rural Dean, Vicar Mette Magnusson read in the church from the Bible:

King James Version 21st Century, Gospel of St. Matthew, 7,15-21

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but
inwardly they are ravening wolves.
16 
Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes from thorns,
or figs from thistles?
17 
Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree
bringeth forth evil fruit.
18 
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring
forth good fruit.
19 
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into
the fire.
20 
Therefore, by their fruits ye shall know them.
21 
“Not every one that saith unto Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter into the
Kingdom of Heaven, but he that doeth the will of My Father who is in Heaven.

Then Rural Dean, Vicar Mette Magnusson delivered this sermon, see the summary
in English (pdf-file). Received from Rural Dean, Vicar Mette Magnusson.
Kaj Munk and particularly Charles Woodbine Parish and Donald V. Smith
of Stirling R9261 were mentioned.

She attended the unveiling ceremony of the Memorial to the airmen in 1993.
Mette Magnusson officiated at the graveside ceremony when the urn with the
ashes of Donald V. Smith came to Svinø in 1999. See his gravestone and
details in First Airman to Sweden (pdf-file) from his son Dave Smith.