Svinø 2016  Start * Slut * I kirken * Kranse    Start * End * In the church * Wreaths                          Updated:  16 MAY 2016

Svinø2016A Foto: Anders Straarup 4. maj 2016.
Svinø Kirkegård.
Mange civile, tidligere FN-soldater,
Hjemmeværnet samt repræsentanter fra
hæren, flyvevåbnet og den britiske og den
amerikanske ambassade ser
Clan Rose Pipes & Drums of Denmark
marchere ind efter at flyvevåbnets 4 T-17 fly
fra Karup havde lavet overflyvninger
som i 2009.

Se Opofrelsens Kors på Bispebjerg
og hør Frihedsbudskabet fra
kl. 20.36 den 4. maj 1945
med virkning fra 5. maj 1945.
 

Photo: Anders Straarup 4 May 2016.
Svinø Churchyard.
Many civilians, former UN-soldiers, members
of the Danish Home Guard, the Danish army,
the Royal Danish Air Force, and representatives of the embassies of
the United Kingdom and
the United States of America
see Clan Rose Pipes & Drums of Denmark marching in after two flypasts by 4 T-17
planes from Karup like in 2009

See the Cross of Sacrifice at Bispebjerg and listen to the announcement of the German surrender on at 20.36 on 4 May 1945
with effect from 5 May 1945.