Bernard Bercuson                                   Updated:  09 MAR 2021

Airman:
 a055002.htm Surname: Bercuson Init: B Rank: P/O Service: RCAF Sqdn: 433

P_link: p340.htm Plane: HAL MZ899 Operation: Minelaying Crash_site: SW of Langeland.

Crash_d: d170844 Buried_d: b190944 C_link: c055.htm At_Next: Magleby - L

I forbindelse med en mineudlægningsoperation ved Kiel styrtede HAL MZ899 i Østersøen sydvest for Langeland den 17. august 1944, måske her. Hele besætningen omkom. 2 er begravet i Magleby på
Langeland, 1 på Bogø, 1 i Aabenraa, 1 i Tyskland og 2 har ingen kendt grav.

B. Bercuson inddrev på østkysten af Langeland, Lindelse  sogn, den 17. september 1944, omkring her. Begravelsen fandt sted den 19. september 1944 i Magleby. (Kilde: FAF)

Pilot Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Bernard Bercuson, 28 år, var søn af Jack og
Sarah Bercuson; gift med Adele Bercuson, Regina, Saskatchewan, Canada.
(Kilde: CWGC)
En slægtning, David J. Bercuson, tog initiativ til at Abraham Silverman fik en Davidsstjerne.

Fra
Krigergravene på Magleby kirkegård: "Davidsstjernen angiver, at han var jøde. I Davidsstjernen er
indgraveret denne række hebraiske bogstaver: "he-beth-zade-nun-tav". 

Læst fra højre mod venstre er det en forkortelse for denne sætning: ”Tehe Nismalo Zrura Bizror Ha’hayim",
ofte fundet på jødiske gravsten. Oversat betyder sætningen: ”Måtte hans sjæl være forbundet med livets
bånd.” 

Denne Halifax forlod RAF Skipton On Swale kl. 2134 den 16 AUG 1944 for at lægge miner i Forget-Me-Not, Kiel Harbour. (Kilde: MACR) Se Minelægningsområder.
Se Print af en Halifax * Maleri af Halifax III MZ924 KN-D.

In connection with a minelaying operation at Kiel
HAL MZ899 crashed into the Baltic Sea south west
of Langeland on 17 August, 1944, maybe here.
All of the crew perished.
This Halifax took off on 16 AUG 1944 to lay mines in Forget-Me-Not, Kiel Harbour. (Source: p340MACR)
See Minelaying areas.2 airmen are buried in Magleby on Langeland, 1 on Bogø, 1 in Aabenraa, 1 in Germany and 2 have no known graves.

B. Bercuson drifted ashore on the east coast of Langeland in the parish of Lindelse on 17 September 1944 about here. The burial took place on 19 September, 1944 in Magleby. (Source: FAF)

Pilot Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Bernard Bercuson, 28, was the son of Jack and Sarah Bercuson, and the husband of Adele Bercuson, of Regina, Saskatchewan, Canada. (Source: CWGC) In loving memory of my beloved husband Bernard. Loving wife, Adele
His name is engraved on the Memorial Wall at the BC Museum of Canada. The Canadian Virtual War Memorial has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 130.
David J. Bercuson (Bernard Bercuson was his father´s first cousin) took the initiative to provide Abraham Silverman´s former grave with a Star of David.

From Krigergravene på Magleby kirkegård: "The Star of David indicates that he was a Jew. In the Star of David this row of Hebrew letters are engraved: "he-beth-zade-nun-tav". Read from right to left it is an abbreviation of this sentence: "Tehe Nismalo Zrura Bizror Ha´hayim", often found on Jewish grave stones. Translated the sentence means: "May his soul be connected to the ties to life".

No. 433 (Porcupine) Squadron was formed within No. 6 Group, see No. 6 Group and the Canadian Squadrons
HalifaxHalifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.

Halifax III MZ899 BM-D took off from RAF Skipton-on-Swale at 21.34 hrs on 16 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) p340MACR
See
Painting of Halifax III MZ924 KN-D  7 airmen.