Reginald James Thomas Updated: 02 DEC 2016 1942-Photo from John Saunders

Airman: a019049.htm Surname: Thomas Init: R J Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p244.htm Plane: STI BK778 Operation: Minelaying Crash_site: At Beersted

Crash_d: d041143 Buried_d: b131143 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, Allied Plot, grave 53

STI BK778 styrtede ned her  200 m nordvest for Beerstedgård, Beerstedvej 3, 7752 Snedsted syd for Thisted (overblik her) den 4. november 1943. Se beretning fra Birgit Kveiborg, som boede på gården.

Dette var i forbindelse med den samme mineudlægningsoperation til Østersøen, hvor STI BF461 styrtede ned her ved Kallerup omkring
2 km mod nord. Alle om bord STI BK778 blev dræbt.
Seks dræbte besætningsmedlemmer blev begravet i Frederikshavn
den 13. november 1943.
Der blev aldrig fundet noget spor af den syvende besætningsmedlem, Sgt Copeland. (Kilde: FAF)

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Reginald James Thomas, 21 år, var søn af John H. og
Gladys Thomas, Reading, Berkshire, United Kingdom. (Kilde: CWGC) 7 flyvere. 

STI BK778 crashed here 200 m north west of Beerstedgård, Beerstedvej 3, 7752 Snedsted south
of Thisted (overview here) on 4 November 1943. See account from Birgit Kveiborg who lived on the farm.

This was in connection with the same minelaying operation to the Baltic Sea where STI BF461 crashed
here at Kallerup
about 2 km to the north. All aboard STI BK778 crashed near Beersted perished. 
6 killed crew members were buried in Frederikshavn on 13 November 1943.
No trace was ever found of the seventh crew member, Sgt Copeland. (Source: FAF)

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Reginald James Thomas, 21, was the son of John H. and
Gladys Thomas, of Reading, Berkshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
 

This air crash was in connection with the same minelaying operation to the Baltic Sea where STI BF461
crashed here at Kallerup
about 2 km to the north.
75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from November 1943, find entry of
4.11.1943, and see that this plane with Captain Masters failed to return.                              
See Bomber Command No. 75 Squadron * No. 75 Squadron RNZAF * 75 Squadron Association NZ + UK * New Zealand Bomber Command Association.
Stirling III BK778 JN-U took off from RAF Mepal at 16.00 hrs on 04 NOV 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.