Ludomir Borowicz 01 APR 2022 Photo from Greg Niebieska eskadra see Borowicz                            Photo: Knud Riis

Airman:
 a014071.htm Surname: Borowicz Init: L Rank: F/O
Service:
 PAF Sqdn: 300

P_link: p123.htm Plane: WEL Z1343 Operation: Minelaying Crash_site: Vejle Fjord

Crash_d: d081142 Buried_d: b111111 C_link: c014.htm
At_Next:
 Esbjerg, A3. 8. 5

Den 8. november 1942 styrtede WEL Z1343 i Vejle Fjord omkring her.
Denne artikel er fra Flyvehistorisk Tidsskrift:
"Allerede om aftenen den 8. november begyndte rygterne at løbe, og de tog til i årene efter krigen.
Resten af besætningen var flygtet til England via Sverige. Sandheden er dog helt anderledes og trist.
Under redningsarbejdet fandt toldopsynsmand Grau en omkommet flyver, der blev bragt op på
Sanatoriet. Liget af navigatøren, F/O Ludomir Borowicz, blev afhentet af tyskerne og senere begravet
på Fourfeldt kirkegård ved Esbjerg. Telegrafisten, Sgt Zygmunt Ludwik Rausinski, og haleskytten,

Sgt Jan Leszek Cieszynski-Nalecz, blev aldrig fundet og er fortsat meldt savnet.
De to øvrige Wellingtons kom senere ind over Vejle fjord. Kl. 22.35 kastede Sgt B. Wojno i Z1415 sine miner, og flere steder blinkede danskere V-tegnet til flyet.
Ni minutter senere kastede piloten i Z1288
sine miner."
(FT 90-46-7) Se hele historien ved WEL Z1343p123MACR * Minelægningsområder.

1 flyver fra WEL Z1343 blev begravet i Esbjerg. 2 har ingen kendt grav og 2 blev ført til
Tyske krigsfangelejre. Se 21 polske flyvere begravet i DK ud af 36 polske flyvere skudt ned over DK.

On 8 November 1942 WEL Z1343 crashed into Vejle inlet about here.
This article from (Danish) Aviation Historical Review is translated by KK.

"As early as the evening of 8 November there were rumours, and they grew in the years after the war.
The rest of the crew had fled to England by way of Sweden. The truth, however, is quite different and
sad. During the rescue operation landwaiter Grau found a deceased airman who was taken to the sanatorium. The dead body of the navigator, F/O Ludomir Borowicz, was fetched by the Germans
and later interred at Fourfeldt churchyard near Esbjerg.
Wireless operator Sgt Zygmunt Ludwik Rausinski, and tail gunner Sgt Jan Leszek Cieszynski-Nalecz
were never found and are still reported missing. The other two Wellingtons later flew in over the
Vejle inlet. At 10,35 pm Sgt B. Wojno in Z1415 dropped his mines, and in several places Danes flashed
the V-sign to the plane. Nine minutes later the pilot of Z1288 threw his mines."
(FT 90-46-7)

Aircrew Remembered has his name on the Polish Air Force Honour Roll. See also the Polish War Memorial. See all of the story at WEL Z1343.

1 airman from WEL Z1343 was buried in Esbjerg. 2 have no known grave and 2 were taken to German POW-Camps. See also Thanks to Niels Nielsen Rasmussen.
See No. 300 Polish Bomber Squadron * Polish War Memorial * See 21 Polish airmen buried in Denmark out of 36 Polish airmen shot down over Denmark.

Polish Air Forces in France and Great Britain. This Wellington took off from the airfield at Ingham. See RAF-Lincolnshire about RAF Ingham. See Minelaying areas.
Wellington IV Z1343 BH-L took off from RAF Ingham at 18:54 on a Gardening operation.
(Source: Aircrew Remembered has this.) p123MACR  5 airmen.