Lancaster over Esbjerg                                          Updated:  05 MAR 2019

LAN b
Foto: Richard Bøllund.

BBMF  Lancaster HW-R set
05 MAJ 2011, da den fløj over
Fiskeri- og Søfartsmuseet og Esbjerg - Fovrfeld Gravlund.

Bemærk Agtertårnet
i denne Lancaster.

Se flyet forfra.
 

Se også motorer og propeller
i en Lancaster og i en Halifax.

Photo: Richard Bøllund.

BBMF  Lancaster HW-R seen
on 05 MAY 2011, when it made
a flypast over the
Fisheries and Maritime Museum and Esbjerg (Fourfelt) Cemetery.

Notice the REAR TURRET
of this Lancaster.

See the plane from the front.

Notice engines and propellers 
in a Lancaster and in a Halifax.