Lancaster over Esbjerg                                          Updated:  05 MAR 2019

LAN a
Foto: Richard Bøllund.

BBMF  Lancaster HW-R set
05 MAJ 2011, da den fløj over
Fiskeri- og Søfartsmuseet og Esbjerg - Fovrfeld Gravlund.

Se dette fly bagfra.

 
Se også motorer og propeller
i en Lancaster og i en Halifax.

Photo: Richard Bøllund.

BBMF  Lancaster HW-R seen
on 05 MAY 2011, when it made
a flypast over the
Fisheries and Maritime Museum and Esbjerg (Fourfelt) Cemetery.

See this plane from behind.

Notice engines and propellers 
in a Lancaster and in a Halifax.