Robert V. Hodge                                                                                   Updated: 11 JAN 2019

Airman: v997034.htm Surname: Hodge Init: R V Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p189.htm Plane: B17 4230206 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d250743 Buried_d: v997 C_link: v997.htm At_Next: EVD to GB

B17 4230206 nødlandede på Nordsøen den 27. juli 1943. AOD har detaljer.
Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen.

Fra bogen A. Hjorth Rasmussen: Det er nødvendigt at sejle, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1980:

Den 27. juli 1943, reddede FN 41 »Betty« 9 mand fra en flyvende fæstning, som blev tvunget til nødlanding på Nordsøen efter at være angrebet af 3 tyske jagere. Flyet sank i løbet af ca. 15 sekunder, men alle, bortset fra een, nåede at komme i redningsflåderne. Efter 19 timers ophold i flåderne, fik de nedkastet nye og større flåder og til sidst en motorredningsbåd, som de riggede til. Efter at have styret 270° natten igennem kom de til en dansk fiskekutter, og da der kun syntes at være 4 mand ombord, besluttede flyverne at gå på siden af den. »Velkomsten var venlig, og da redningsbåden var blevet halet ombord, satte man kursen mod England. Kl. ca. 17.30 kom H.S.L. 2551 på siden af os sammen med H.S.L. 184, og efter at vi havde delt en flaske rom, var danskerne indforstået med at sejle for England. Yarmouth (her) blev nået kl. 22.45.«

Sgt (Tail Gunner) Robert V. Hodge og 8 andre flyvere fra B17 4230206 blev reddet af den danske fiskekutter FN 41 »Betty«.

Se Tegning af besætningen på en B-17 * Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner * B-17 Flyvende Fæstning.10 flyvere.

B17 4230206 ditched in the North Sea on 27 July 1943. AOD has details.
This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.

From the book A. Hjorth Rasmussen: Det er nødvendigt at sejle Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1980
                                                       (Sailing is necessary) 
Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg, 1980

On 27 July 1943 FN 41 ”Betty” rescued 9 men from a Flying Fortress. A forced landing in the North Sea was inevitable after attacks by 3 German fighters. The plane sank in about 15 seconds, but all of the airmen except one managed to get into the dinghies. After a stay of 19 hours in the dinghies new and larger dinghies were dropped to them, and finally they received a lifeboat with an engine, which they rigged. After having kept course 270° all night they came to a Danish fishing cutter. Since it apparently only had a crew of 4, the airmen decided to sail close to it. “The welcome was warm, and when the lifeboat had been hauled on board the course was set for England. At about 17:30 H.S.L. 2551 came along us together with H.S.L. 184, and after we had shared a bottle of rum the Danes agreed to sail for England. Yarmouth (here) was reached at 22.45 hrs."

Sgt (Tail Gunner) Robert V. Hodge and 8 other airmen from B17 4230206 were rescued by the Danish fishing cutter FN 41 »Betty«.

See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This
B-17 was from to 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 3 BD, 8 AF of the USAAF.  See 94th Bomb Group Association. It took off from Rougham Airfield. 10 airmen.