Syd Freeden                                                                                               Updated: 10 JAN 2019

Airman: v997024.htm Surname: Freeden Init: S Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 156

P_link: p348.htm Plane: LAN PB302 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d270844 Buried_d: v997 C_link: v997.htm At_Next: EVD to GB

LAN PB302 nødlandede i Nordsøen 27 AUG 1944. AOD har detaljer. Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen. Se p348MACR.

P/O (Rear Gunner) Syd Freeden
og 6 andre flyvere blev reddet af S 304 »Ove« af Skagen.
Se den lange historie på dansk om redningen og om fiskernes ophold i England resten af krigen ud fra skipper Hans A. Olsens beretning.
Sammenlign med flyverens beretning på engelsk om de samme begivenheder. Flyveren fortæller i detaljer om en redningsoperation i Nordsøen.
Måske har andre danske fiskere haft lignende oplevelser i England.

Se Lancaster fotos. 7 flyvere. 

On 27 AUG 1944 LAN PB302 ditched in the North Sea.AOD has details.This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.
See p348MACR.

P/O (Rear Gunner) Syd Freeden and 6 other airmen were rescued by S 304 »Ove« of Skagen.
See the long story in English about the rescue and the fishermen´s stay in England for the remainder of the war based on the account from skipper Hans A. Olsen.
Compare with the airman´s account of the same events.
Maybe other Danish fishermen have had similar experiences in England.

See an airman´s story of the last operation and the rescue based on the account from Flight Lieutenant, Navigator Johnny Goldsmith.
This is a detailed account of a rescue operation in the North Sea.

See No. 156 Squadron RAF - Wikipedia * 156 Squadron RAF * 156 Squadron (PathFinder Force) * Lancaster * Lancaster Photos
Lancaster III PB302 GT-B took off from RAF Upwood at 20.21 hrs on 26 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)
7 airmen.