Dickie Kendall                                                                                          Updated: 13 JAN 2019

Airman: v997004.htm Surname: Kendall Init: D Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 350

P_link: p319.htm Plane: B17 42-37807 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d190544 Buried_d: v997 C_link: v997.htm At_Next: EVD to GB

B17 42-37807 nødlandede i Nordsøen omkring her den 19. maj 1944 efter angreb fra 3 tyske jagere. AOD har detaljer.
Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen.

Fra deres redningsflåder kom flyverne over i en redningsbåd, der blev kastet ned til dem fra et britisk Hudson fly. De mødte 3 danske fiskerbåde.
S/Sgt (Top Turret Gunner) Dickie Kendall og 11 andre flyvere fra B17 42-37807 blev reddet af de ukendte dansk fiskekuttere.
En af dem sejlede flyverne tættere på England. 150 miles fra England kom de over i en hurtigbåd. Den danske fiskekutter sejlede tilbage igen.

Eneste danske kilde er AOD, der har mange detaljer.
Et stort spørgsmål: Hvem var de danske fiskere??? Kontakt meget gerne www.airmen.dk ud fra data nederst i Om airmen.dk. 10 flyvere.

B17 42-37807 ditched in the North Sea about here on 19 May 1944 after attack by 3 German fighters. AOD has details.
This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.

From their dinghies the airmen got into a lifeboat dropped to them by a British Hudson aircraft. They met 3 Danish fishing boats.
S/Sgt (Top Turret Gunner) Dickie Kendall and 11 other airmen from B17 42-37807 were rescued by unknown Danish fishing cutters.
One of them sailed the airmen closer to England. 150 miles from England they came aboard a British Air-Sea Rescue Launch.
The Danish fishing cutter sailed back again.

The only Danish source is AOD with many details.
One big question: Who were the Danish fishermen??? Please contact www.airmen.dk via data shown at the bottom of About airmen.dk.

This B-17 was from 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, 8 AF of the USAAF. See also the 100th Bomb Group (Heavy) with Photos of the crew and Notes.
It took off from RAF Thorpe Abbotts - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum.
See also B17s in airmen.dk and a drawing of the crew of a B-17 and Reflections on Being a Pilot in WWII by Bert Hallum.
10 airmen.