Philip Brett                                                                                                Updated: 13 JAN 2019

Airman: v996001.htm Surname: Brett Init: P Rank: Wt/O Service: RAF Sqdn: 144

P_link: p431.htm Plane: BFI NE955 Operation: Anti ship Crash_site: The North Sea

Crash_d: d030545 Buried_d: v996 C_link: v996.htm At_Next: EVD in DK

BFI NE955 blev ramt af flak under minelægning i Kiel Bugt, så flyet måtte nødlande på Nordsøen 60 miles vest for Jylland den 3. maj 1945.
AOD har detaljer.
Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen.

Warrant Officer (Pilot) Philip Brett og Warrant Officer (Navigator) William G. Boorer klarede at komme i flyets gummibåd og de drev rundt i 4 dage.
De blev fundet den 7. maj 1945 af den danske fiskekutter E 428 "Ella" af Esbjerg omkring her og taget med til sygehuset i Esbjerg. (Kilde: AOD)

NB: EVD in DK - holdt sig på fri fod i Danmark - passer bedst på de to overlevende flyvere. Andre kategorier passer slet ikke.
Krigen var forbi, da de blev reddet af den danske fiskekutter.

2 flyvere.

On 3 May 1945 BFI NE955 was hit by flak during a minelaying operation in the Kiel Bay, so it had to ditch in the North Sea 60 miles west of Jutland.
AOD has details. This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.

Warrant Officer (Pilot) Philip Brett and Warrant Officer (Navigator) William G. Boorer managed to get into the dinghy, and they drifted around for 4 days.
They were found on 7 May 1945 by the Danish cutter E 428 "Ella" of Esbjerg about here and taken to the hospital in Esbjerg. (Source: AOD)

NB: EVD in DK  is the category that best describes the surviving airmen. Other categories do not match at all.
The war was over, when they were rescued by the Danish fishing cutter.

See No. 144 Squadron RAF - Wikipedia and 144 Squadron at RAF-Lincolnshire.info. This Beaufighter took off from RAF Thornaby.

2 airmen.