Max E. Liming           Photo: AS 25 MAY 2015   Updated:  17 AUG 2015                       1948 -           Ardennes, BELGIUM

Airman: u113154.htm Surname: Liming Init: M E Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 532

P_link: p234.htm Plane: B17 Operation: Bomb G Crash_site: Hit over Baltic Sea

Crash_d: d091043 Buried_d: b101143 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa

Den 9. oktober 1943 blev dette fly i forbindelse med et bombetogt til Anklam (her) ramt over Østersøen. Co-Pilot 2nd Lt Liming samt navigator, bombardier og top turret gunner sprang ud
med faldskærm, men Lt Winter klarede at slukke ilden og bringe sit fly sikkert tilbage til
England. (Kilde: MACR)

Co-Pilot 2nd Lt Max E. Liming blev fundet den 7. november 1943 ved Lysabild Skov (her) på Als. Begravelsen i Aabenraa foregik den 10. november 1943. (Kilde: FAF)
Efter krigen blev hans lig gravet op og ført til Belgien, hvor han blev begravet på

Ardennes American Cemetery, Plot B Row 39 Grave 20.
Han kom i tjeneste fra Ohio. Hæderstegn: Air Medal med Oak Leaf Cluster. (Kilde: ABMC)


Bombardier 2nd Lt John B. Morgan formodes nu at være begravet i USA. (Kilde: AOD)
Navigator 2nd Lt Anthony P. Taormina og Top Turret Gunner T/Sgt Gordon Teal blev ført til
Tyske krigsfangelejre. (Kilde: AOD)

Se Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk og B-17 Flyvende Fæstning.

5 flyvere. Navnene på resten af besætningsmedlemmerne ses ikke.
381st Bomb Group, Lost Crews: Note, 4 flyvere: Sprang ud over målet. Flyet vendte tilbage.

On 9 October 1943 this plane was hit over the Baltic Sea in connection with a bombing raid
on
Anklam (here). Co-Pilot 2nd Lt Limming, the navigator, the bombardier and the top turret
unner bailed out, but Lt Winter managed to extinguish the fire and bring his aircraft safely back
to England. (Source: MACR)

On 7 November 1943 Co-Pilot 2nd Lt Max E. Liming was found at Lysabild Skov (here) on Als.
On 10 November 1943 he was buried in Aabenraa. (Source: FAF)
After the war his body was disinterred and taken to Belgium where he was buried in the

Ardennes American Cemetery, at Plot B Row 39 Grave 20.
He entered the Service from: Ohio. Awards:  Air Medal with Oak Leaf Cluster. (Source: ABMC)

Bombardier 2nd Lt John B. Morgan is now believed to be buried in the USA. (Source: AOD)
Navigator 2nd Lt Anthony P. Taormina and Top Turret Gunner T/Sgt Gordon Teal were taken to
German POW-Camps. (Source: AOD)

See Photo of a B-17+ B-17s in airmen.dk. This B-17 from 532 Bombardment Squadron, 381 BG, now 381st Training Group, took off from
RAF Ridgewell - USAAF Station 167.
See also 532 BS, 381 BG, 1 CBW, 1 BD of the 8 AF * 381st Bomb Group "The Original Group Site" and 381st Bomb Group Memorial Association.
5 airmen. The names of the other crew members are not seen. 381st Bomb Group, Lost Crews: Note, 4 airmen: Bailed out over target. Ship returned.