Unknown American Airman 3                                                                Updated:  13 JAN 2015

Airman: u096108.htm Surname: Unknown U 3 Init: xx Rank: xx Service: USAAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: v999 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

FAF nævner kun 2 ukendte amerikanske flyvere begravet i Svinø.
Denne flyver er en af de 46, som er optegnet i Svinø i "Operational Instructions" dateret 23. april 1948
med en liste over de amerikanske flyvere, der skulle opgraves og overflyttes til
Ardennes American Cemetery
i Belgien.

Han var i grav nr. 96 ifølge den liste, men senest indførte ifølge kirkebogen var nr. 93!

Kunne være en fejlskrivning, mener  Provst og Sognepræst Mette Magnusson, Køng-Svinø Pastorat.
Ingen yderligere oplysninger om ham!

Se Monument for 46 amerikanske flyvere der blev begravet på Svinø Kirkegård.
Den 8. maj 1948 blev de alle gravet op og ført til

Ardennes American Cemetery and Memorial, Neuville-en-Condroz i Belgien.
5 amerikanske flyvere hviler stadig på danske kirkegårde, se kortet
USAAF.

FAF only mentions 2 Unknown American Airmen buried in Svinø.
This airman is one of the 46 listed in Svinø in  "Operational Instructions" dated 23 April 1948
with a list of the American airmen who were to be disinterred and transferred to
Ardennes American Cemetery
in Belgium.

He was in Grave 96 according to that list, but the last entry according to the parish register was no. 93!
According to Rural Dean and Vicar Mette Magnusson, the Parish of Køng-Svinø, this might be a slip of the pen.
No further information about him!

See Monument to 46 American airmen who were buried in Svinø Churchyard.
On 8 May 1948 they were all disinterred and taken to
Ardennes American Cemetery and Memorial, Neuville-en-Condroz in Belgium.
5 American airmen still rest in Danish churchyards, see the map
USAAF.