Unknown American Airman 2                                                                Updated:  13 JAN 2015


Airman:
 u096107.htm Surname: Unknown 10 Init: xx Rank: xx Service: USAAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b111111 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Notat fra Provst og Sognepræst Mette Magnusson, Køng-Svinø Pastorat:

Liget fundet 11. maj 1944 ved Knudshoved Odde (måske omkring her).

Se Monument for 46 amerikanske flyvere der blev begravet på Svinø Kirkegård.
Den 8. maj 1948 blev de alle gravet op og ført til
Ardennes American Cemetery
i Belgien.
5 amerikanske flyvere hviler stadig på danske kirkegårde, se kortet
USAAF.


Note from Rural Dean and Vicar Mette Magnusson, the Parish of Køng-Svinø:

The body was found on 11 May 1944 at Knudshoved Odde (maybe about here).

See Monument to 46 American airmen who were buried in Svinø Churchyard.
On 8 May 1948 they were all disinterred and taken to
Ardennes American Cemetery
in Belgium.
5 American airmen still rest in Danish churchyards, see the map
USAAF.