Hugh F. Gibney Jr.  Photo: AS 25 MAY 2015   Updated:  18 JUN 2015                    1948 -           Ardennes, BELGIUM

Airman: u014280.htm Surname: Gibney Jr. Init: HFRank: S/Sgt Service:USAAFSqdn:360

P_link: p227.htm Plane: B17 42-5260 Operation: Bomb G Crash_site: Off Frisian Islands

Crash_d: d021043 Buried_d: b031243 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg

Den 2. oktober 1943 var B17 42-5260 på bombetogt mod Emden (her).

Da flyet kl. 16.10 passerede de østfrisiske øer, eksploderede det i luften (måske omkring her). Hele besætningen på 10 mand og en fotograf omkom.
Et af de omkomne besætningsmedlemmer, S/Sgt H. F. Gibney Jr. blev begravet i Esbjerg
den 3. december 1943. 10 flyvere fra B17 42-5260 har ingen kendt grav. (Kilde FAF)

S/Sgt (Left Waist Gunner) H. F. Gibney Jr. blev 30. april 1946 sammen med andre Amerikanske flyvere fra Esbjerg flyttet til Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF) Kom til tjenesten fra Connecticut. Begravet i Plot B Row 39 Grave 23.
Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

Se Tegning af besætningen på en B-17 * Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk
B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner * B-17 Flyvende Fæstning. 11 flyvere.

On 2 October 1943 B17 42-5260 was on a bombing raid on Emden (here).

At 16.10 hours, when the plane passed the Ostfrisian Islands, it exploded in the air (maybe about here). The crew of 10 airmen and a photographer perished. One of the perished crew members, S/Sgt H. F. Gibney Jr. was buried in Esbjerg on 3 December 1943.
10 airmen from B17 42-5260 have no known grave. (Source: FAF)

On 30 April 1948 he and other American airmen from Esbjerg were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF)
Entered the Service from: Connecticut. Buried at: Plot B Row 39 Grave 23.

Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)


See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 belonged to 360 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107.
See 303rd Bomb Group Heavy with a Mission Report No. 073 of Oct 2, 1943 about this crew. 11 airmen.