Kenneth T. Donovan  Updated: 12 JUN 2016 Photo: AS 30 MAY 2016Donovan

Airman: u014273.htm Surname: Donovan Init: K T Rank: S/Sgt Service:USAAF Sqdn:322

P_link: p181.htm Plane: B17 41-24481 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d140543 Buried_d: b290643 C_link:c014.htm At_Next: Esbjerg + Luxembourg 1

"Efter et bombetogt til Kiel den 14. maj 1943 blev et B-17 fly sidst set lige vest for øen Amrum (måske omkring her) kl. 12.30.
En af flyets 4 motorer var da gået i stå, ligesom et stort hul i sideroret blev bemærket.
Flyet må være styrtet i Nordsøen. Hele besætningen, 10 mand, omkom." (FAF)

"Ild fra antiluftskyts: Moderat og upræcis. Fjendtlig modstand: 50 FW190 og Me109 angreb
kl. 11.46 og fortsatte til 12.34."
(
1943 Dailies of the 322nd Squadron, notat May 14, 1943 - 7 B-17 fra denne squadron deltog
i bombetogtet med et ukendt antal B-17 fra andre squadrons.)

Staff Sergeant Kenneth T. Donovan var Right Waist Gunner på
B17 41-24481. Den 26. juni 1943 blev hans lig fundet på Jordsand (her). Den 29. juni 1943 blev han begravet i Esbjerg.
Den 30. april 1948 blev han og andre amerikanske flyvere begravet i Esbjerg ført til
Ardennes American Cemetery. (Kilde: FAF) Han kom i tjenesten
fra California. Begravet på Luxembourg American Cemetery: Plot D Row 7 Grave 4. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)
Se kortet USAAF - Amerikanske flyvere begravet i Danmark.

2 flyvere fra B17 41-24481 blev begravet i Esbjerg, 4 i Belgien og 2 i USA. 2 flyvere har ingen kendt grav, NET.
Se Tegning af besætningen på en B-17*
Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

"On 14 May 1943 at 12.30 hours a B-17 was last seen west of the island of Amrum
(maybe about 
here) after a bombing raid on Kiel.
Then one of its four engines had stopped, and a large hole in the rudder was noticed.
The plane must have crashed into the North Sea. All of the crew perished."
(FAF)

"A/A Fire:  Moderate and inaccurate.  Enemy Opposition:  50 FW190s and Me109s attacked at 1146 and continued until 1234 hours."
(
1943 Dailies of the 322nd Squadron, the entry May 14, 1943 - 7 B-17s of the squadron were dispatched in the raid with an unknown number from other squadrons.)

Staff Sergeant Kenneth T. Donovan was the Right Waist Gunner of B17 41-24481. On 26 June 1943 his body was found on Jordsand (here). On 29 June 1943 he
was buried in Esbjerg. On 30 April 1948 he and other American airmen buried in Esbjerg were disinterred and taken to
Ardennes American Cemetery. (Source: FAF)  Entered the Service from California. Buried at Luxembourg American Cemetery: Plot D Row 7 Grave 4. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)
 See the map USAAF - American airmen buried in Denmark.

2 airmen from B17 41-24481 were buried in Esbjerg, 4 in BELGIUM and 2 in the USA. 2 airmen have no known grave, NET.
See Drawing of the crew of a B-17 *
Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 322 BS, 91 BG, 1 CBW, 1 BD of the 8 AF. It took off from RAF Bassingbourn which was used by 91st Bombardment Group (Heavy).
See the website of 91st Bomb Group (H) with 1943 Dailies of the 322nd Squadron including the entry May 14, 1943.
   10 airmen.