RAHS RANDERSTÆPPET   OM TÆPPET * INDHOLD * OVERSIGT * SERIER * KORT OG BILLEDER  Opdateret: 9/3 2023

Indholdet i Randerstæppet ud fra folderen
Naturlige og menneskeskabte veje er selve grundlaget for byens opståen og udvikling. Vandvejene Gudenåen og Randers Fjord har altid spillet en afgørende rolle for byen. I midten af tæppet ses den stribede Randersbro under Kong Erik Menved. Landevejene og jernbanerne ses ved kanten af tæppet. Hver farvet ring på tæppet tæller 100 år. Motiver ses efter århundreder, ikke efter verdenshjørner. Fra denne
liste kan et motiv findes ved at se i OVERSIGT, evt. stor, i den rigtige ring ud fra nummeret og dets placering i et århundrede. Veje ses typisk i tæppets kant.


Byens veje og byens essens
1 Gudenåen
2 Randers Fjord
3 Viborgvej/Fladbrovej
4 Hobrovej
5 Mariagervej
6 Hadsundvej
7 Udbyhøjvej
8 Tjærbyvej
9 Grenåvej
10 Clausholdmvej
11 Århusvej
12 Tebbestrupvej
13 Jernbanen mod Aarhus 1862
14 Jernbanen mod Aalborg 1869
15 Jernbanen mod Grenå 1876
16 Motorvejen 1971
17 Randersbro
18 Mønt slået i Randers

1300-tallet
19 Erik Menved giver købstadsrettigheder til Randers 1302
20 Købstadsrettigheder med segl
21 Niels Ebbesen og hans væbnere
23 Svend Trøst
24 To stenansigter
25 Gravsten fra Sct. Clemens Kirke
26 Randers-madonnaen
27 Sct. Clemens Kirke
28 Nonner ved Vor Frue Kloster
29 Sct. Petri Kirke
30 Brand
31 Den sorte død

1400-tallet
32 Sct. Mortens Kirke 1494
33 Paaskesønnernes Gård 1463
34 Storke
35 Kornavl
36 Gråbrødrekloster 1236-1530
37 Handelsskib
38 Beboelseshuse
39 Købstadslandbrug

1500-tallet
40 Laksefiskeri
41 Byen udvides mod vest
42 Randers Hospital 1558 - senere Randers Kloster
43 Købmænd
44 Helligåndshuset med storkerede
45 Nørreport
46 26 læs møg køres væk fra gaderne på byens regning
47 Købmand Niels Jacobsen og hustru Maren Pedersdatter Lassen
48 Byvåben for Randers
49 Buur Øl
50 Byens voldsystem 1550 - model af Randers
51 Reformationen
52 Mads Lang, første protestantiske præst 1530
53 Brand 1530
54 Oversvømmelse
55 Traner
56 Vandaks
57 Galgen
58 Anders Franches og kone straffes for forsøg på brandstiftelse 1557
59 Poul Helgesens skrift slås op på byens kag 1531
60 Grevens Fejde 1534
61 Jydepotte fra Vorup

1600-tallet
62 Købmænd og vandbærere på byens torve
63 Store købmandsgårde i bindingsværk
64 Sct. Mortens Kirke med tårn 1797
65 Marked ved Sct. Mortens Kirke
66 "Niels Ebbesens Gård", Storegade 13, 1643
67 Byen besættes af Wrangels svenske tropper 1644
68 Byen besættes af Karl 10. Gustavs svenske tropper 1657-58
69 Clausholm Slot 1690
70 Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot
71 Bodil Steens, von Spreckelsens husbestyrerinde
72 Brande
73 Vandmøllen Hvide Mølle 1643
74 Vejrmølle
75 Skibsfart og handel med fremmede lande
76 Mørklødede mennesker og eksotiske varer
77 Oksedrivere
78 Troldkvinde
79 Manden med leen
80 Kineserier
81 Byen besættes af Wallensteins tropper under 30-årskrigen 1627-29
82 Randers Handsker
83 Kalmus
84 Laksegård

1700-tallet
85 Pramdragere trækker varer op ad Gudenåen
86 "Swot mand"
87 Nattergal
88 Jens Vejmand slår sten til de mange landeveje
89 Tigger
90 Rådhuset 1780
91 Vandpumpe på Rådhustorvet
92 Marked på Rådhustorvet
93 Svaneapoteket 1802
94 Randers-piger
95 Fattig familie i "Rosengården"
96 Borgmester Carøe 1742-1819
97 De seks eligerede borgere
98 Borgere i tidens tøj
99 Byen bliver garnisonsby for 5. Dragonregiment 1774
100 Holstenske Rytteri Regiment 1736-1748
101 Niels Brock (1731-1802)
102 Accisebod - Randers ca. 1795
103 Håndværkerlavene
104 Randers Reb
105 Den spanske kappe og vægtere
106 Det Slesvigske Kyrasserregiment 1748-58 og 1773-74
1800-tallet
107 Sct. Peders Kirke 1902
108 Statue af Niels Ebbesen 1882
109 Steen Steensen Blicher (1782-1848) forfatter og præst
110 Thepavillon på Skovbakken
111 Jødisk begravelsesplads og synagoge
112 Lyre, kammermusikforeningen "Brage" 1852
113 Tøjhuset 1801
114 Søjlerne i Tøjhushaven
115 Hestemarkeder
116 Søren Møllersgades Skole 1901
117 Gasbeholdere
118 Postkasser 1861
119 Ting- og arresthuset 1862
120 Marked med dyr
121 Bryggerhest fra bryggeriet Thor
122 Brandhane
123 Thorsgades Kaserne
124 Sprøjtehuset 1800
125 Handelsbanken 1905
126 "Lille Amalienborg", S.C. Sørensens bygning 1907
127 Hestedrevet opmudringsmaskine 1795-96
128 Kulhavnen
129 Kærestepar til lørdagsmarked efter høstens afslutning
130 Bønder på vej til byen
131 Tømmerpladsen brænder 1886
132 Håndværker- og arbejderhuse
133 Politi 1873
134 Dragoner i gaderne
135 Frøken Jensen (1858-1923), kogebogsforfatter
136 Pauline Worm (1825-1883), kvindesagsforkæmper
137 Kristrup Kirke
138 Karin Michaëlis (1872-1950), forfatter
139 Henrik Pontoppidan (1857-1943), forfatter
140 Borgerrepræsentationen 1838
141 Gaslys i gaderne

1900-tallet
142 700 års logo
143 Hvidsten Kro
144 Besættelsen 1940-45
145 Befrielsen 5. maj 1945
146 Enghøj Kirke 1994
147 Boligblokke i Nordbyen
148 Kulturkælderens logo
149 Byens styre siden 2006
150 "Værket" 1990
151 "Den blå Nøgle", Sven Dalsgaard 1991
152 Museet i Fischersgade
153 Jens Otto Krag (1914-1978), statsminister
154 Generalstrejken 1922
155 Frue på indkøb
156 Rådhuset flyttes 1930
157 Brandbil fra Falcks redningskorps og brandstation
158 Saneringer og nybyggeri
159 "Den Jyske Hingst" 1969
160 Katolske nonner grundlægger Sct. Josephs Hospital 1903
161 DLG kornsilo
162 Hotel Randers
163 Charlestonpige til dans på "Valencia" 1920
164 Oversvømmelse 1921
165 Bybus og busterminal
166 Underværket 2000
167 Randers Regnskov
168 Rutebåden "Cimbria"
169 "Spække" 1990
170 "Pigen i Gudenåen" 1952
171 "Krukken" 1990
172 Kanosejlads på Gudenåen
173 Ferskvandssnegle
174 Gule iris
175 Kraftvarmeværket 1982
176 Tog fra togfabrikken Scandia
177 Stålrør fra SC Sørensen
178 Mejetærsker fra Dronningborg Maskinfabrik
179 Tandhjul fra Randers Tandhjulsfabrik
180 Vindmøller fra NEG Micon og Vestas
181 Trillebør fra Randersbøren
182 Indvandrere og flygtninge
183 Fodboldspillere fra "Randers Freja"
184 Gymnast
185 Kolonihaver
186 Narko og kriminalitet
187 Kælke i Vestparken
188 Kulturhuset 1969

Tilføjet i AirmenDK, tilgængeligt fra RAHS-tæppet:


OM TÆPPET * INDHOLD * OVERSIGT * SERIER * KORT OG BILLEDER

Altertavler fra 1500 * 1765 * 2004 ind i Motiv 64. Sct. Mortens Kirke.

Bryggertårnet og Thors Tårn ind i Motiv 121. Bryggerhest fra Bryggeriet Thor.

Motiv 159. Den jyske Hingst udvides med tilføjelsen
Se også
Østervold 1999 og 2007 * Østervold 2023 * Bryggertårnet og Thors Tårn
Iguanbryderne 1908 * Iguanbryderne 2022


Tyskere 1864 og Hotel Randers

Pigen i Gudenåen 2014


Gravsten for borgmester Carøe

Egnstæppet i Stenvad


Langå oversigt

Aarhus - Randers Banelinje 1862-1936 * Banelinje siden 1936