RAHS RANDERSTÆPPET   OM TÆPPET * INDHOLD * OVERSIGT * SERIER * KORT OG BILLEDER  Opdateret: 16/1 2024
1350*nat*stor*1500/1994*Model 1550*Kort 1550*Resen 1677*navne*stor*1748*1797*1930/1963*1959*1982*1997*2007*Midtbyhuse*Klimabro*Østbro?*Gader

Klik gennem listen 1350 - 2022 viser, at navnet på den aktuelle side er ikke hyperlink.
Klik på RAHS fører til hovedsiden RANDERSTÆPPET hos Randers Amts Historiske Samfund.
Klik på Lancaster-ikon fører til hovedsiden af AirmenDK - og på de mange sider om fly og flyvere ses samme ikon med samme funktion.

Tegning 1350 dag     Skitse af senmiddelalderbyen om dagen med kirker, byporte og bygninger + stor udgave
Tegning 1350 nat      Skitse af senmiddelalderbyen om natten med kirker, byporte og bygninger.
Tegning 1350 stor udgave Link til skitse i stor udgave fra Ingo Milton, dagslys øverst, nat nederst.

1500 og 1994     Kort over gadenettet omkring 1500 indtegnet på kort fra 1994.

Model 1550       Model af byens volde med højdekurver, Randers 1550 set fra syd over Randersbro.
Kort 1550          Kort over Randers med liste over bygninger og gader.
Resen 1677 kort med farver og tekst.
Resen 1677 navne. 
Resen 1677 stor udgave.

1748 Maleri Udsnit af Randersprospekt med Sct. Mortens Kirke uden tårn set fra syd.

1797 Maleri Del af Randers nord og nordøst for Randersbro.

1930 og 1963 Kort over bykernen 1930 med bygninger nedrevet til 1963. Oversvømmelseslinje!

1959 Luftfoto af del af Randers nord og nordøst for gammel Randersbro.

1982 Luftfoto af midtbyen 1982 med Randersbro og rutebilstation, nu busterminal.

1997 Luftfoto af Randers set fra vest. Se en god del af centrum, flere km mod øst og havnen.

2007 Webkort over hele Randers Kommune 2007 med mange detaljer og korttyper.

Midtby huse Kort over Midtbyen, mange detaljer, viser ejendomme ejet af Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune.

Klimabroen over Randers Fjord fra Randers Kommune.

Østbro?   Om forbindelser over Randers Fjord.

Gader med 5 dynamiske kort med gadenavne: Skærmkort, GeoDanmark ortofoto, DTK25 1:25.000, Lave og høje målebordsblade.