Mosquito P.R. IV  DZ592 - The Kattegat                                             Updated: 17 JAN 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777863.htm Jones WMO F/Lt RAF 540 p476.htm MOS DZ592 Anti ship The Kattegat d090445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777864.htm Newell A J F/O RAF 540 p476.htm MOS DZ592 Anti ship The Kattegat d090445 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 9. april 1945 styrtede MOS DZ592 i Kattegat, måske omkring her.
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:

"9. april 1945 (kl. 17.30). Kattegat NØ for Skagen. Mosquito P.R. IV, DZ592 ( - ). RAF Film Unit, 540 Squadron, Banff, Banffs.
(Anti shipping patrol i Kattegat). 2 MIA

Kl. 14.30-14.40 startede 38 Mosquitoes fra RAF Bannf, og kl. 15.00 skulle enheden møde 23 Mustangs over RAF Peterhead, men det lykkedes kun 6 Mustangs fra
65 FS at få kontakt før Mosquitoerne satte kurs mod Danmark. Formationen nåede over Jylland og startede jagten på tyske skibe i den nordlige del af Kattegat.
Kl. 17.22 opdagede de engelske fly to tyske u-både på positionen 58.05'N-11.10'E (
omkring her). Det var U-1065 og U-864, der nu blev udsat for en voldsom
beskydning med raketter og maskinkanoner. Først sank U-1065 med dens 45 mand store besætning og kort efter eksploderede U-864, og trykbølgen fra eksplosionen ramte DZ592, der styrtede i havet.
Piloten, F/Lt. William Morris Jones, og navigatøren, F/O Alan John Newell, blev aldrig fundet. Flyets opgave var antagelig at filme angrebet." (FT 91-9-51) 
Se Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK. Flere links i engelsk version.

On 9 April 1945 MOS DZ592 crashed into the Kattegat, maybe about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:

"9 April 1945 (17:30). The Kattegat NE of Skagen. Mosquito P.R. IV, DZ592 ( - ). RAF Film Unit, 540 Squadron, Banff, Banffs.
(Anti shipping patrol in the Kattegat). 2 MIA

At 14:30-14:40 38 Mosquitoes took off from RAF Bannf and at 15:00 they were to join 23 Mustangs over RAF Peterhead, but only 6 Mustangs from
65 Fighter Squadron managed to make contact before the Mosquitoes headed for Denmark. The formation flew across Jutland and started hunting German ships in
the northern part of the Kattegat. At 17.22 hours the British planes discovered 2 German U-boats at the position 58.05'N-11.10'E (
about here). Then U-1065 and
U-864 were exposed to heavy fire from rockets and machine guns. First U-1065 sank with its crew of 45 and shortly after U-864 exploded. The blast of the explosion
hit DZ592 which crashed into the sea.
Pilot, F/Lt William Morris Jones and Navigator, F/O Alan John Newell were never found. Presumably the aircraft was to film the attack." (FT 91-9-51)

This Mosquito took off from RAF Bannf. See also No. 540 Squadron RAF * Secret Scotland - RAF Banff  * RAF Coastal Command.
See also Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK. 2 airmen.